Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 140 Sinh 11 Bài 35

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Câu hỏi in nghiêng trang 140 Sinh 11 Bài 35

Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 140 Sinh 11 Bài 35

Lời giải:

Quan sát hình 35.2 ta thấy cây ngô lùn được xử lí bằng gibêrelin thân cây cao hơn so với cây ngô lùn đối chứng, các lóng và lá kéo dài ra.

→ Gibêrelin kích thích sự dãn dài ra của tế bào thân cây và lá.

Câu hỏi in nghiêng trang 140 Sinh 11 Bài 35

Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).

Soạn Sinh 11: Câu hỏi in nghiêng trang 140 Sinh 11 Bài 35 -

Lời giải:

Quan sát hình 35.3 ta thấy:ở các nồng độ thấp hơn hoặc bằng 0.2, xitokinin không kích thích mọc chồi của mô callus, ở nồng độ 1 mg/l kích thích mọc chồi mô callus.

→ Xitôkinin hoạt hóa sự phân hóa phát sinh chồi trong nuôi cấy mô callus.

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 35. Hoocmôn thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button