Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Chiến dịch Biên giới thu-đông, nhân dân đã là những hậu phương vững chắc, từ sau chiến dịch hậu phương được chú tâm và phát triển trên tất cả các mặt.

Về chính trị: Đại hội quyết định thống nhất hai mặt trận thành mặt trận Liên Việt. từ đó phong trào thi đua yêu nức ngày càng lan rộng và thấm sau trong nhân dân,

Về kinh tế: chính phủ vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm. Nhân dân tăng gia sản xuất để phục vụ chiến tranh. Ngoài ra sản xuất thu công và công nhiệp cũng được đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Giarm tô giảm thuế được chính phủ quan tâm và ra quyết định cải cách ruộng đất để nhân dân ai cũng có rộng cày .

Về văn hóa giáo dục: chính phủ tổ chức những lớp học cho nhân dân, ở đâu cung có thể là trường và lớp, người biết dạy cho những người không biết chữ, thực hiện ba phương châm: phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất. văn nghệ sĩ thâm nhập vào mọi mặt vào cuộc sống. nhiều sáng tác về nhạc và truyện đã đi vào lịch sử về chiến tranh. Bệnh viện bệnh xá được nâng cấp và được xay dựng.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button