Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 145 Lịch Sử 10 Bài 29

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Câu hỏi in nghiêng trang 145 Lịch Sử 10 Bài 29

– Hãy nêu đặc điểm tình hình Anh trước cách mạng.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 145 Lịch Sử 10 Bài 29

– Kinh tế:

+ Trong nông nghiệp: có sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản

+ Trong thủ công nghiệp: phổ biến với hình thức công trường thủ công thay vì hình thức phường hội.

+ Trong thương nghiệp: buôn bán len dạ phát triển, xuất hiện hình thức buôn bán nô lệ da đen.

– Xã hội: Tầng lớp quý tộc mới xuất hiện, cùng với tầng lớp tư sản ngày càng giàu có một cách nhanh chóng. Nông dân là những người cực khổ, bần cùng nhất.

– Chính trị: Tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế lúc này rất lạc hậu và bảo thủ, đó là một bước cản lớn cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh.

– Mâu thuẫn xã hội càng gay gắt: tư sản và quý tộc mới mâu thuẫn với các thế lực phong kiến,…

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button