Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 145 Sinh 11 Bài 36

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Câu hỏi in nghiêng trang 145 Sinh 11 Bài 36

Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 145 Sinh 11 Bài 36

Cơ chế chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp là trong lá hình thành hoocmôn ra hoa (florigen). Hoocmôn này di chuyển từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa. (sgk tr145)

Câu hỏi in nghiêng trang 145 Sinh 11 Bài 36

Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt, củ nảy mầm.

Lời giải:

Các thao tác xử lý hạt, củ nảy mầm: dùng gibêrelin để thúc hạt hoặc củ nảy mầm sớm khi chúng còn đang ở trạng thái ngủ (củ khoai tây), tăng tỷ lệ nảy mầm.

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button