Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 152 Sinh 11 Bài 38

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu hỏi in nghiêng trang 152 Sinh 11 Bài 38

Quan sát hình 38.1 và cho biết:

– Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 152 Sinh 11 Bài 38

– Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra.

Lời giải:

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Tên hoocmôn

Tuyến nội tiết tiết ra

Hoocmôn sinh trưởng

Tuyến yên

Tirôxin

Tuyến giáp

Ơstrôgen

Buồng trứng

Testostêrôn

Tinh hoàn

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button