Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 12 Bài 20

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 12 Bài 20

Hãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 12 Bài 20

Sau cuộc thất bại ở chiến dịch đông xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, đã phá vỡ kế hoạch mĩ mãn của Pháp. Pháp bị thất bại nặng nề và buộc phải kí với Việt Nam hiệp định Giơnevơ 21 tháng 7 năm 1954.

Hiệp định giơ ne vơ bao gồm các văn bản đình chiến quân sự ở Việt Nma Lào và Campuchia, … Hiệp định quy định các nước tham dự họi nghị phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nhau , thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, Lào Campuchia. Không ca thiệp vào công việc nội bộ của nhau

Các bên tham chiến phải ngừng bắn và dừng việc tham chiến ở các nước Đông Dương.

Thực hiện cuộc tập kết chuyển quân chuyển giao khu vực. cấm đưa các vũ khí quân đội nước ngoài vào các nước Đông Dương. Các nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương,…Việt Nam tến tới tổng tuyển cử tự do trong cả nước, trách nhiệm thi hành hiệp định Giow ne vơ thuộc về những người kí hiệp định và những người kế tục.

Hiệp định Giow Ne Vơ là một chiến thắng ngoại giao của ta. Đã đẩy quân pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta vẫn mắc phải sai lầm là chưa đề cập Mĩ và vẫn phải tiếp tục cuộc chiến tranh cách mạng ở Miền Nam.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button