Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 157 Lịch Sử 10 Bài 31

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu hỏi in nghiêng trang 157 Lịch Sử 10 Bài 31

– Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 157 Lịch Sử 10 Bài 31

Để đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra nhiều biện pháp:

– Bọn phản cách mạng sẽ bị trừng trị

– Những yêu cầu của nhân dân được giải quyết như: mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến bị xóa bỏ, ruộng đất được chia cho nông dân canh tác, một số mặt hàng được quy định bán cho dân nghèo,…

– Tháng 6-1793, một hiến pháp mới được ban hành, quyền tự do dân chủ cũng được mở rộng.

– Ban hành lệnh “Tổng động viên” trên toàn quốc, đánh bại giặc ngoại xâm và chống nội phản.

– Nạn đầu cơ tích trữ bị xóa bỏ hoàn toàn,..

Câu hỏi in nghiêng trang 157 Lịch Sử 10 Bài 31

– Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794.

Lời giải

– Sau cuộc đảo chính ngày 27-7-1794, Ủy ban Đốc chính được ra đời, mọi thành quả cách mạng bị thủ tiêu hoàn toàn.

– Tháng 11-1799, một cuộc đảo chính khác lại diễn ra để lật đổ chế độ đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền hành, đồng thời xây dựng nhà nước theo chế độ độc tài.

– Tồn tại được khá nhiều năm, đến năm 1815 đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu và thất bại. Sau đó chế độ quân chủ Pháp được phục hồi nhanh chóng.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button