Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 160 Sinh 11 nâng cao Bài 42

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Câu hỏi in nghiêng trang 160 Sinh 11 nâng cao Bài 42

Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 160 Sinh 11 nâng cao Bài 42

– Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

– Sinh sản hữu tính khác sinh sản vô tính là có sự tham gia của giao tử đực và cái.

Câu hỏi in nghiêng trang 160 Sinh 11 nâng cao Bài 42

Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Lời giải

– Quá trình thụ phấn: hạt phấn chín (trưởng thành) được vận chuyển từ nhị đến núm nhụy, tại đó hạt phấn hấp thụ nước và chất dinh dưỡng từ tế bào núm nhụy, hạt phấn nảy mầm.

– Thụ tinh: ống phấn sinh trưởng xuyên dọc theo vòi nhụy, xâm nhập qua lỗ phôi vào túi phôi và giải phóng ra 2 nhân (2 giao tử) trong đó 1 nhân hợp nhất với tế bào trứng tạo thành hợp tử, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi hình thành nên nhân tam bội (3n) khởi đầu của nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button