Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 161 Lịch Sử 10 Bài 32

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Câu hỏi in nghiêng trang 161 Lịch Sử 10 Bài 32

– Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 161 Lịch Sử 10 Bài 32

– Nhờ có máy hơi nước mà một nguồn lực mới được tạo ra để thay thế con người, giảm bớt sức lao động bằng chân tay của con người.

– Thay thế lao động thủ công bằng lao động máy móc, là tiền đề cho cuộc các mạng công nghiệp ở Anh và châu Âu.

– Tăng năng suất lao động làm cho nền kinh tế phát triển.

– Máy hơi nước góp phần không nhỏ trong sự ra đời của nhiều ngành công nghiệp mới ở Anh và châu Âu.

Câu hỏi in nghiêng trang 161 Lịch Sử 10 Bài 32

– Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

Lời giải

– Nhờ có cuộc cách mạng công nghiệp mà nền kinh tế Anh phát triển nhanh chóng, toàn đất nước bước vào thời kì công nghiệp hóa, tăng năng suất lao động.

– Địa vị của giai cấp tư sản Anh được củng cố, góp phần làm cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển, đồng thời có thể cạnh tranh với các nước tư bản khác.

– Đến thế kỉ XIX, Anh được xem là một công xưởng của thế giới với nền kinh tết phát triển bậc nhất.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button