Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 169 Lịch Sử 10 Bài 33

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Câu hỏi in nghiêng trang 169 Lịch Sử 10 Bài 33

– Hãy nêu đặc điểm của nước Mỹ ở giữa thế kỉ XIX

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 169 Lịch Sử 10 Bài 33

–  Vào giữa thế kỉ XIX, kinh tế Mĩ phát triển không thống nhất: Miền Bắc phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa, còn miền Nam lại theo hướng kinh tế đồn điền dựa vào việc bóc lột nô lệ là chủ yếu. Hai miền Bắc –  Nam bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn về kinh tế.

– Xu hướng các mạng công nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để Mĩ phát triển kinh tế cả về công nghiệp lẫn nông nghiệp theo hướng tư bản chủ nghĩa. Lúc này, kinh tế đồn điền ở miền Nam trở nên lỗi thời, gây cản trở cho sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

– Xuất hiện mâu thuẫn mới giữa những tư sản, chủ các trang trại ở miền Bắc với chủ nô ở miền Nam diễn ra ngày càng gay gắt.

– Lúc này, những tư sản, chủ các trang trại ở miền Bắc đã tiến hành các phong trào đấu tranh để thủ tiêu chế độ nô lệ.

Câu hỏi in nghiêng trang 169 Lịch Sử 10 Bài 33

– Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc nội chiến ở nước Mĩ.

Lời giải

– Ngày 12-4-1861, cuộc nội chiến bắt đầu bùng nổ

– Đến giữa những năm 1862, lúc này Lin-côn làm tổng thống đã kí sắc lệnh để cấp những vùng đất ở miền Tây cho dân di cư, tạo điều kiện để phát triển kinh tế trang trại.

– Ngày 1-1-1863, Lin-côn ra sắc lệnh chính thức bãi bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam, nô lệ sẽ được gia nhập vào quân đội ở miền Bắc làm cho sức mạnh quân đội Liên bang càng được tăng cường.

– Ngày 9-4-1865, cuộc nội chiến Mĩ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về quân Liên bang. Đồng thời, chế độ nô lệ hoàn to bị xóa bỏ, kinh tế Mĩ phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button