Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 189 Lịch Sử 10 Bài 37

Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu hỏi in nghiêng trang 189 Lịch Sử 10 Bài 37

– Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 189 Lịch Sử 10 Bài 37

– Hoạt động của C.Mác:

+ Năm 1842, C.Mac làm cộng tác viên cho báo Sông Ranh, sau đó được làm tổng biên tập của báo này. Đây là tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng.

+  Năm 1842, ông cùng gia đình chuyển sang cư trú tại nhiều nước như Pháp, Bỉ rồi cuối cùng là Anh.

+ Ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà hoạt động cách mạng, từ đó ông viết và xuất bản cuốn tạp chí nổi tiếng “Biên niên Pháp – Đức”.

+ Ông đã nhận thấy vai trò và sứ mệnh lớn lao của giai cấp vô sản, đặc biệt là giai cấp công nhân đó là giải phóng loài người khỏi áp bức, bóc lột.

– Hoạt động của Ăng-ghen:

+ Năm 1842, Ăng-ghen làm thư kí cho một hãng buôn tại Anh, sau đó ông viết nên cuốn sách “Tình cảnh công nhân Anh” để phê phán sự bóc lột của giai cấp tư sản, đề cao vai trò của giai cấp công nhân.

+ Từ năm 1844-1847, Ăng-ghen đã cùng với C.Mác công bố nhiều tác phẩm về nhiều lĩnh vực như: triết học, kinh tế – chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học,… Đây là cơ sở để hình thành nên chủ nghĩa Mác nổi tiếng về sau.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button