Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 191 Lịch Sử 10 Bài 37

Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu hỏi in nghiêng trang 191 Lịch Sử 10 Bài 37

– “Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 191 Lịch Sử 10 Bài 37

– Hoàn cảnh ra đời của “Đồng minh những người cộng sản”:

+  Không chỉ nghiên cứu về lý luận, Mác và Ăng-ghen còn có mong muốn xây dựng một chính đảng cho giai cấp vô sản.

+ Trong thời gian sống ở Anh, 2 ông đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (được thành lập năm 1836).

+ Tháng 6-1847, Đại hội Đồng minh những người chính nghĩa được triệu tập họp ở Luân Đôn (Anh). Ăng-ghen đã đề nghị đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản”.

Mục đích chính của thành “Đồng minh những người cộng sản” là: lật đổ giai cấp tư sản để đưa gia cấp vô sản lên thống trị, đồng thời thủ tiêu chế độ xã hội tư sản cũ.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button