Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 200 Lịch Sử 12 Bài 24

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Câu hỏi in nghiêng trang 200 Lịch Sử 12 Bài 24

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 200 Lịch Sử 12 Bài 24

* Thuận lợi:

– Đại thắng Xuân 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

– Trải qua hơn hai mươi năm (1954 – 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đã xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

– Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ.

* Khó khăn:

– Chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, làm chậm quá trình phát triển đất nước.

– Di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại.

– Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư.

– Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản mang tính chất kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc viện trợ từ nước ngoài.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button