Công NghệLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 24 Công nghệ 10

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Câu hỏi in nghiêng trang 24 Công nghệ 10

Từ khái niệm độ phì nhiêu của đất em hãy cho biết những yếu tố nào quyết định độ phì nhiêu của đất? Muốn làm tăng độ phì nhiêu của đất phải áp dụng các biện pháp kĩ thuật nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 24 Công nghệ 10

– Những yếu tố ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất là:

Nước.

    + Chất dinh dưỡng.

    + Không chứa những chất độc hại cho cây.

– Để tăng độ phì nhiêu cho đất ta thường áp dụng những biện pháp kĩ thuật sau:

    + Bón phân (Phân xanh hoặc phân chuồng).

    + Giữ nước trong đất bằng cách trồng cây che.

Câu hỏi in nghiêng trang 24 Công nghệ 10

Em hãy nêu một số ví dụ về ảnh hưởng tích cực của hoạt động sản xuất đến sự hình thành độ phì nhiêu của đất.

Lời giải:

Ví dụ trước khi vào vụ mùa ta sẽ cày, làm đất cho đất tơi, tưới nước để đảm bảo độ ẩm, sau đó bừa lại 1 lần nữa, hoặc có thể bón lót bằng phân lân cũng làm tăng độ phì nhiêu của đất.

Xem toàn bộ Soạn Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button