Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 26 Sinh 11 Bài 5

Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Câu hỏi in nghiêng trang 26 Sinh 11 Bài 5

Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) và NO3 (dạng oxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy ra trong cây.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 26 Sinh 11 Bài 5

Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) và NO3 (dạng oxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Có thể suy ra trog cây sẽ có quá trình chuyển nito ở dạng oxi hóa thành dạng khử ( khử NO3  thành NH4+)

Câu hỏi in nghiêng trang 26 Sinh 11 Bài 5

NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4+. Vậy cơ thể thực vật đã giải quyết những mâu thuẫn đó như thế nào?

Lời giải:

NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4+. Cơ thể thực vật đã giải quyết những mâu thuẫn đó bằng cách: hình thành amit giữa NH4+ với axit amin dicacboxylic, amit vừa là nguồn dự trữ NH4+ cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể thực vật đang sinh trưởng mạnh, đồng thời hạn chế việc gây độc cho tế bào.

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button