Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 26 Sinh 11 nâng cao Bài 5

Bài 5. Trao đổi khoáng và nito ở thực vật (tiếp theo)

Câu hỏi in nghiêng trang 26 Sinh 11 nâng cao Bài 5

Dựa vào các nhân tố trên hãy nêu cách tính lượng phân bón nitơ cần thiết cho một thu hoạch định trước. Cho biết: nhu cầu dinh dưỡng đối với nitơ của lúa là 14g nitơ/kg chất khô, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất = 0. Hệ số sử dụng phân bón 60% và để có một thu hoạch là 15 tấn/ha.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 26 Sinh 11 nâng cao Bài 5

Gọi x (g) nito cần có để tổng hợp 15000 kg chất khô

X= (15000.14): 1 = 210000(g) = 210 kg

Vì khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất = 0 nên nitơ chỉ do phân cung cấp

Hệ số sử dụng phân bón 60%

Suy ra số (g) nitơ cần bón: 210/60%= 350 kg/ha

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button