Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 45 Lịch Sử 12 Bài 6

Bài 6: Nước Mĩ

Câu hỏi in nghiêng trang 45 Lịch Sử 12 Bài 6

Hãy nêu những nét chính trong quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 – 1991?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 45 Lịch Sử 12 Bài 6

  Mĩ là một nước phát triển đứng đầu thế giới về kinh tế chính trị, có sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, Mĩ cũng gặp nhiều khó khăn tỉ trọng giảm so với trước, nhưng vẫn là nước đứng đầu.

 Trong giai đoạn 1973-1991 Mĩ đã xây dựng nhiều mối quan hệ với nước khác, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa.

– Với dã tâm muốn xâm lược các nước để mở rộng lãnh thổ và phát triển kinh tế, Mĩ đã vấp phải sự chiến đấu kiên cường của nhân dân Việt Nam đã thất bại. Nên phải kí hiệp định Pari (1973) chấm dứt chiến tranh rút quân về nước.

– Trong những năm 80 khi xu thế hòa hoãn đang bao trùm cả thế giới thì 12-1989 Mĩ và Liên xô thiết lập mối quan hệ hòa bình, chấm dứt chiến tranh lạnh phá bỏ hai cực, mở ra thời kì mới trên trường quốc tế.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 6. Nước Mĩ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button