Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 49 Sinh 11 nâng cao Bài 11

Bài 11. Hô hấp ở thực vật

Câu hỏi in nghiêng trang 49 Sinh 11 nâng cao Bài 11

Quan sát hình 11.3, hãy giải thích mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 49 Sinh 11 nâng cao Bài 11

Lời giải

– Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau là vì: Quang hợp là quá trình đồng hóa, lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng trong liên kết của các hợp chất hữu cơ được hình thành từ CO2 và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, đòng thời thải ra O2. Còn hô hấp là quá trình sử dụng O2 phân giải chất hữu cơ tạo ATP đồng thời thải ra khí CO2 và nước.

– Hai quá trình này mật thiết với nhau vì sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình kia và ngược lại.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 11. Hô hấp ở thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button