Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 69 Lịch Sử 12 Bài 10

Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 69 Lịch Sử 12 Bài 8

Hãy nêu đặc điểm chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 69 Lịch Sử 12 Bài 10

Sau chiến tranh lạnh kết thúc mở ra cho thế giới một kỉ nguyên mới, các nước đua nhau tìm cách để phát triển kinh tế đưa đất nước thoát ra khỏi suy thoái. Trong đó cuộc cách mạng khoa học- công nghệ đã dóng một vai trò to lớn và quan trọng, đã đáp ứng được nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật có những đặc điểm lớn và quan trọng trong sự phát triển hiện nay.

Khi nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái việc tìm ra một giải pháp để phát triển là việc cấp bách. Trong đó cấp giai đoạn trước khoa học đã đóng góp những thành tựu lớn vào sản xuất và ngày nay khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, đưa kinh tế các nước phát triển không ngừng.

Trong cuộc cách mạng khoa học mọi phát minh đều bắt nguồn từ khoa học, đây là điểm khác với cách mạng công nghiệp trước. Và điều đó là một điểm mới trong sự phát triển, góp phần phát triển toàn diện hơn đầy đủ hơn.

Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho sản xuất, từ một nền sản xuất lạc hậu, nghèo nàn về phương thức sản xuất thì khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất mở đường cho sự phát triển, và khoa học đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.

Cuộc cách mạng khoa học đã đóng góp một phần quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, đưa các nước phát triển và mở ra một kỉ nguyên mới về kinh tế.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button