Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 70 Lịch Sử 12 Bài 10

Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 70 Lịch Sử 12 Bài 10

Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 70 Lịch Sử 12 Bài 10

Sau một cuộc rượt đuổi của các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đã hình thành nên xu thế toàn cầu hóa trên thế giới. Xu thế toàn cầu hoá được hiểu đơn giản là sự tăng lên mạnh mẽ những mối quan hệ của các nước khu vực hay về các lĩnh vực.

Toàn cầu hóa chủ yếu được biểu hiện trên các mặt. Sự phát triển và tác động của các quan hệ thương mại quốc tế. Các nước đã hợp tác giao lưu qun hệ quốc tế thể hiên tình quốc tế hóa và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.

Thứ hai, sự phát triển và tác động của các công ty xuyên quốc gia. Hiện nay các nước có sự hợp tác và phát triển các công ty đặc biệt là hợp tác với nước ngoài, ngoài ra còn có sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn sản xuất lớn nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt thì những công ty nhỏ và vừa không thể một mình đứng vững, đều hợp tác và sáp nhập và một biện pháp đúng đắn.

Sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, tài chính quốc tế và khu ví dụ như tổ chức ASEAN các nước Đông Nam Á đã hợp tác với nhau không chỉ về kinh tế chính trị và quân sự. Sự hợp tác này đã đưa các nước Đông Nam Á phát triển không ngừng và ngày nay vẫn đang hoạt động cùng nhau đưa ra những chiến lược mới để phát triển. Ngoài ra còn rất nhiều các tổ chức được hợp tác trên thế giới đang và có rất nhiều thành tựu.

Xu thế toàn cầu hóa đã đưa thế giới phát triển ngoài ra còn tính đoàn kết ngày càng được khăng khít hơn .

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button