Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 82 Lịch Sử 12 Bài 12

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Câu hỏi in nghiêng trang 82 Lịch Sử 12 Bài 12

Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919-1925?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 82 Lịch Sử 12 Bài 12

Sau khi nhìn nhận được đất nước đang bị thực dân Pháp khai thác thuộc địa với những chính sách thô bạo, khiến đời sống người dân khổ cực. Hai nhà yêu nước là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã gây vang dội với những phong trào yêu nước.

Đầu tiên khi hưởng ứng cách mạng tháng 10 – Nga, Phan Bội Châu đã như tiếp nhận một luồng sáng mới. Đã cùng với những nhà tri thức hoạt động phong trào yêu nước, tuy nhiên không thành công.

Với nhà yêu nước Phan Châu Trinh ông đã viết Thất điều thư tổ chức diễn thuyết, vạch những tội ác của chế độ quân chủ, ở Việt Nam. Hô hào Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ông tiếp tục tuyên truyền lên án chế độ quân chủ vào trong nước với những nhà tri thức yêu nưỡ, khơi dậy các phong trào yêu nước lúc bấy giờ.

Trong bối cảnh đó rất nhiều người Việt Nam sống ở pháp đã tham gia hoạt động yêu nước, chuyển các tài liệu sách báo về nước để khai sáng hoạt động yêu nước trong nước. tập hợp những nhà tri thức sinh viên yêu nước 1923 đã tổ chức hội tâm tâm xã.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button