Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 86 Lịch Sử 10 Bài 16

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Câu hỏi in nghiêng trang 86 Lịch Sử 10 Bài 16

Hãy nêu những nét chính về một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 86 Lịch Sử 10 Bài 16

Những nét chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

– Thời gian:Mùa xuân năm 40.

– Lãnh đạo: Trưng Trắc, Trưng Nhị và một số nữ tướng.

– Địa bàn hoạt động: Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Tây).

– Kết quả: Thu được một số thắng lợi bước đầu, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua đóng đô ở Mê Linh. Nhưng sau đó trước sự tấn công của Mã Viện (nhà Hán) với lực lượng quân địch lớn cho nên cuộc khởi nghĩa đã thất bại.

Khởi nghĩa Lý Bí

– Lãnh đạo: Lý Bí

– Địa bàn hoạt động: Các châu thuộc miền Bắc nước ta.

– Kết quả: Thành lập được nhà nước Vạn Xuân nhưng sau đó nhà nước Vạn Xuân sụp đổ do Lý Phật Tử bất ngờ đem quân đánh úp Triệu Việt Vương, cướp ngôi. Khiến cho cuộc khởi nghĩa thất bại.

Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ

– Thời gian: 905 – 938

– Kết quả:

Năm 905, nhân cơ hội nhà đường suy sụp, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, dành quyền tự chủ (giành chức Tiết độ sứ).

Năm 907, Khúc Hạo lên thay thực hiện nhiều chính sách cải cách về các mặt để xây dựng chính quyền độc lập tự chủ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

– Ý nghĩa: Lật đổ ách đô hộ của nhà Đường giành độc lập tự chủ; đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta suốt nghìn năm Bắc thuộc.

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

– Diễn biến: Năm 938, quân Nam Hán xâm lược nước ta, Ngô Quyền đứng lên lãnh đạo nhân dân đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán.

– Ý nghĩa: Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước. Mở ra một thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta. Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button