Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 97 Lịch Sử 12 Bài 14

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1933

Câu hỏi in nghiêng trang 97 Lịch Sử 12 Bài 14

Trong những năm 1932-1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 97 Lịch Sử 12 Bài 14

Trong những năm khủng hoảng của cuộc khủng bố của thực dân Pháp làm cho lực lượng cách mạng bị tổ thất nặng nề. kinh tế suy yếu đời sống nhân dân khổ cực nghèo khổ. Trong bối cảnh đó những người cộng sản vẫn kiên cường đấu tranh. Đã mang lại sự hồi phục cho phong trào cách mạng nước ta.

Dựa vào đó phong trào đấu tranh lại bắt đầu nhen nhóm trở lại trong quần chúng nhân dân với các tổ chức cách mạng đang được mở ngày càng nhiều trên địa phương. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân nông dân được nổ ra.

1934 ban lãnh đạo hải ngoại được thành lập do Lê Hồng Phong lãnh đạo đứng đầu. Cuối các năm 34-35 các xứ ủy trung kì bác kì được thành lập lại.

Câu hỏi in nghiêng trang 97 Lịch Sử 12 Bài 14

Nêu ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3/1935).

Lời giải:

Đại hội đại biểu lần thứ nhất của đảng cộng sản Đông Dương đã được họp tại Ma Cao. Ở đây các nhà chính trị đã nêu ba nhiệm vụ chủ yếu của đảng, thông qua các điều lệ Đảng nghị quyết đẻ vận động công nhân nông dân và các binh lính thanh niên… đứng lên đáu tranh dành độc lập bảo vệ tự do.

Đại hội được thành lập mang ý nghĩa quan trọng cho Đảng ta. Đây là hội nghị đầu tiên trong đảng nó đã đánh dấu sự khôi phục của đảng, hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, tổ chức súc đoàn kết trong toàn nhân dân. Góp phần cho sự chuẩn bị phong trào giành độc lập.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 14. Phong trào cách mạng 1930-1933

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button