Lớp 12Vật Lý

Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

Câu hỏi: Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

A. Chất lỏng bị nung nóng

B. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

C. Chất rắn bị nung nóng. 

D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

Trả lời:

Đáp án D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp

Chất phát ra quang phổ vạch phát xạ là chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

Sau đây, Top lời giãi sẽ giới thiệu thêm về quang phổ vạch phát xạ qua bài viết dưới, mời bạn đọc tham khảo.

1. Khái niệm quang phổ vạch phát xạ

Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống các vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ trên nền tối.

2. Nguồn phát quang phổ

Quang phổ được phát ra bởi các vật rắn, các chất lỏng hoặc đám khí, đám hơi trong những điều kiện nhiệt độ, áp suất và cùng những kích thích kèm theo. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra từ nguồn là những chất khí ở áp suất thấp. Khi những chất khi này được cho kích thích bằng nguồn điện hoặc nung nóng ở nhiệt độ cao đến phát sáng thì chúng sẽ phát ra quang phổ vạch phát xạ. 

3. Đặc điểm của quang phổ

– Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, vị trí các vạch (cũng đồng nghĩa với sự khác nhau về màu sắc các vạch) và độ sáng tỉ đối của các vạch.

– Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.

4. Ứng dụng của quang phổ

Ngoài ứng dụng để xác định sự có mặt của nguyên tố có trong chất nào đó bằng cách phân tích vị trí, tỉ lệ màu sắc, độ sáng của quang phổ vạch phát xạ, nó còn có ứng dụng quan trọng trong y học.

Ứng dụng của quang phổ vạch phát xạ và các loại quang phổ khác trong y học được sử dụng trong phép phân tích phổ nguyên tử. Một phát triển gần và ứng dụng của quang phổ trong y học đó là đo phổ phát xạ của nguyên tử. Ba nguyên tố được y học sử dụng để đo sự phát xạ của nguyên tử đó là Natri, Kali và Liti. Người ta cũng dùng Natri, Kali và Liti cùng với cặp điện cực nhằm xác định bức xạ mà nhiệt độ thường không thể xảy ra sự phát xạ. Sự phát xạ của nguyên tử là cơ sở quan trọng để phân tích những tế bào kích thước 1mg/l.

Bằng các thiết bị phân tích, ta có thể xác định thành phần của một số nguyên tố có trong cơ thể như Lưu huỳnh, Sắt hay Photpho,… Sự phát triển của các thiết bị phân tích hiện đại hơn có thể cho biết các nguyên tố như Đồng, Kẽm, Nhôm hay Sắt trong máu. Điều này rất quan trọng trong việc theo dõi các đặc tính của hemoclialialyis hỗ trợ trong điều trị.

5. Bài tập áp dụng

Câu 1: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, đáp án nào sau đây là sai?

A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền quang phổ liên tục.

C. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố ấy.

D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tương đối của các vạch đó.

Đáp án: B

Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối, chứ không phải nền quang phổ liên tục. 

Câu 2: Quang phổ vạch phát xạ

A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch.

B. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

C. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

D. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

Đáp án D

Quang phổ chia thành: quang phổ phát xạ và quang phổ hấp thụ.

Quang phổ phát xạ gồm 2 loại: quang phổ liên tục (là một dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím) và quang phổ vạch phát xạ (là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối). Chọn D.

Câu 3: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.

Đáp án: B

Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng của nguyên tố ấy. Chọn B.

Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ của một khối khí chỉ có 3 vạch đơn sắc màu vàng, lục, tím. Trong quang phổ vạch hấp thụ của khí này

A. Có 4 vị trí cho vạch tối

B. Chỉ có 3 vạch đơn sắc màu vàng, lục, tím

C. Có 3 vị trí vạch tối

D. Chỉ có 4 vạch đơn sắc màu đỏ, cam, làm,chàm

Đáp án: C

Câu 5: Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ

A. Đó là quang phổ gồm những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối

B. Do các chất khí hoặc hơi ở áp suất cao phát sáng khi bị đốt nóng

C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí các vạch và cường độ sáng của các vạch đó.

D. Dùng để nhận biết thành phần của các nguyên tố có trong một vật mẫu.

Đáp án: B

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button