Địa LýLớp 12

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở các đô thị nước ta có sự chuyển dịch chủ yếu do?

Trắc nghiệm: Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở các đô thị nước ta có sự chuyển dịch chủ yếu do?

A. Việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

B. Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp cần nhiều lao động.

Bạn đang xem: Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở các đô thị nước ta có sự chuyển dịch chủ yếu do?

C. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và quá trình đổi mới nền kinh tế.

D. Sự phân bố lại dân cư, lao động giữa các vùng.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và quá trình đổi mới nền kinh tế.

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở các đô thị nước ta có sự chuyển dịch chủ yếu do cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và quá trình đổi mới nền kinh tế.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về cơ cấu lao động các em nhé!

1. Cơ cấu lao động là gì?

– Cơ cấu được hiểu theo một cách chung nhất là tập hợp các cấu phần, theo một tỉ lệ nhất định, trong mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với nhau, tạo nên một chỉnh thể thống nhất.

– Cơ cấu lao động là quan hệ tỉ lệ lao động được phân chia theo một tiêu thức kinh tế nào đó. (Theo Từ điển tiếng Việt – NXB Khoa học Xã hội 1994)

2. Hai góc độ của cơ cấu lao động

Thứ nhất, cơ cấu lao động xét về mặt nguồn lực tức là mặt cơ cấu cung lao động đươc phân chia theo các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu (tỉ lệ) số lượng và chất lượng nguồn lao động. Bao gồm:

– Cơ cấu số lượng lao động:

+ Dân số trong độ tuổi lao động

+ Dân số không hoạt động kinh tế thường xuyên

+ Dân số hoạt động kinh tế thường xuyên (lực lượng lao động)

– Cơ cấu chất lượng lực lượng lao động:

+ Lao động chia theo trình độ văn hoá

+ Lao động chia theo trình độ chuyên môn kĩ thuật

+ Lao động chia theo độ tuổi

Thứ hai, cơ cấu lao động xét về mặt phân công lao động xã hội tức là cơ cấu cầu lao động, phản ánh tình trạng việc làm và nhu cầu sử dụng lao động trong các ngành, các thành phần kinh tế. 

3. Phân loại cơ cấu lao động

a. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế:

– Lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất.

– Xu hướng: giảm tỉ trọng lao động nông, lâm, ngư nghiệp; tăng tỉ trọng lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nhưng còn chậm.

b. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế:

– Phần lớn lao động làm ở khu vực ngoài nhà nước.

– Tỉ trọng lao động khu vực 1 ngoài Nhà nước và khu vực Nhà nước ít biến động, lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng.

c. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn:

– Phần lớn lao động ở nông thôn.

– Tỉ trọng lao động nông thôn giảm, khu vực thành thị tăng.

Hạn chế.

– Năng suất lao động thấp.

– Phần lớn lao động có thu nhập thấp.

– Phúc lợi lao động xã hội còn chậm chuyển biến.

– Chưa sử dụng hết thời gian lao động.

4. Thực trạng xu hướng dịch chuyển cơ cấu lao động gần đây

Cơ cấu lao động của Việt Nam có sự chuyển dịch về nghề nghiệp trong vòng 5 năm qua. Cụ thể là lao động làm “Nghề nông, lâm, ngư nghiệp” sụt giảm khá mạnh ở mức 26% từ 5.3 triệu lao động năm 2015 xuống còn 4 triệu lao động. Thay vào đó, 3 ngành “Chuyên môn kỹ thuật bậc cao”, “Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan”, và “Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị” có sự tăng mạnh về lao động. Cụ thể, lao động thuộc nghề đòi hỏi “Chuyên môn kỹ thuật cao” và “Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan” năm 2019 đã tăng hơn 1/5 so với năm 2015. Riêng “Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị” tăng hơn 2/5 ở mức 43% vào năm 2019 so với 2015 từ 4.6 triệu lao động lên 6.6 triệu lao động. Các ngành khác có sự thay đổi không đáng kể và có mức tăng giảm trong khoảng 8 – 10%. Cụ thể là “Nghề đơn giản” giảm 10% từ 20.9 triệu lao động năm 2015 xuống 18.8 triệu lao động năm 2019. “Nhà lãnh đạo” và “ Khác” giảm lần lượt ở mức 9% và 8%. Ngược lại, “Chuyên môn kỹ thuật bậc trung”, “Nhân viên” và “Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng” đều tăng lần lượt ở mức 10%, 9% và 8%.

Dựa vào biểu đồ “Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề nghiệp 2015 – 2019” có thể nói rằng có 2 xu hướng chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong vòng 5 năm trở lại đây. Thứ nhất, cơ cấu lực lượng lao động Việt Nam đã có sự chuyển đổi từ nghề nghiệp, công việc đòi hỏi những kỹ năng giản đơn sang nghề nghiệp đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn. Thứ 2, tỷ trọng lao động làm việc trong những khu vực ngành nghề truyền thống như nông, lâm, ngư nghiệp đã giảm sút nhường chỗ cho các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu từ ngành nông, lâm, thủy sản sang các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch diễn ra khá nhanh do định hướng và các chính sách đầu tư, phát triển đẩy mạnh công nghiệp cũng như phát triển ngành dịch vụ du lịch.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Địa Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button