Công NghệLớp 10

Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng | Phần Lý thuyết

Bài 3: Sản xuất giống cây trồng

I. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng

– Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng điển hình của giống

– Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà

– Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất

Bạn đang xem: Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng | Phần Lý thuyết

II. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

Hệ thống sản xuất giống gồm 3 giai đoạn:

– Giai đoạn một: Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC):

Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết rất cao

Tiến hành tại các xí nghiệp, các trung tâm sản xuất giống chuyên trách

– Giai đoạn hai: Sản xuất hạt giống nguyên chủng (NC) từ siêu nguyên chủng (SNC):

Hạt giống NC là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống SNC

Tiến hành tại các công ty hoặc các trung tâm giống cây trồng

– Giai đoạn ba: Sản xuất hạt giống xác nhận (XN):

Hạt giống XN được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

Tiến hành tại các cơ sở nhân giống liên kết giữa các công ti, trung tâm và cơ sở sản xuất

Tóm lại: Hệ thống sản xuất giống có thể tóm tắt bằng sơ đồ sau:

III. Quy trình sản xuất giống cây trồng

1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được xây dựng dựa vào các phương thức sinh sản của cây trồng

a. Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn

a.1. Sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng -  (ảnh 2)

Năm thứ nhất: Gieo hạt tác giả (hạt SNC), chọn cây ưu tú

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 3)

Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 4)

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 5)

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 6)

a.2. Sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

Các giống nhập nội, các giống bị thoái hoá (không còn giống siêu nghuyên chủng) sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng.

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 11)

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu (cần phục tráng) chọn cây ưu tú

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 12)

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 7)

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã phục tráng

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 8)

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 9)

Năm thứ năm: Sản xuất hạn giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 3. Sản xuất giống cây trồng (ảnh 10)

Lời kết

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

– Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng

– Hệ thống sản xuất giống cây trồng

– Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ tư duy và sơ đồ phục tráng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button