Công NghệLớp 11

Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Tóm tắt lý thuyết

I – Khái niệm hình cắt và mặt cắt

1. Cách xây dựng

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó.

Bạn đang xem: Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

Hình 4.1. Xây dựng hình cắt và mặt cắt

2. Các khái niệm

– Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt –  (ảnh 2)

Hình 4.2. Mặt cắt

– Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt –  (ảnh 3)

​Hình 4.3. Hình cắt

Lưu ý: Mặt cắt được thể hiện bằng đường kẻ gạch gạch.

II – Mặt cắt

Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều phần lỗ, rãnh.

1. Mặt cắt chập

– Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh

– Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt –  (ảnh 4)

Hình 4.4. Hình biểu diễn mặt cắt chập của vật thể

2. Mặt cắt rời

– Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm

– Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt –  (ảnh 5)

Hình 4.5. Hình biểu diễn mặt cắt rời của vật thể

III – Hình cắt

Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

1. Hình cắt toàn bộ

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt –  (ảnh 6)

Hình 4.6. Hình cắt toàn bộ

– Sử dụng một mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phần

– Dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể

2. Hình cắt một nửa: (bán phần)

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt –  (ảnh 7)

Hình 4.7 Hình cắt một nửa

– Hình cắt một nửa là hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu và được ngăn cách nhau bằng nét gạch chấm mảnh

– Biểu diễn những vật thể có tính chất đối xứng

Chú ý: Các nét đứt ở nửa hình chiếu đã được thể hiện trên nửa hình cắt nên ta không cần vẽ

3. Hình cắt cục bộ: (riêng phần)

– Là hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt

– Được ngăn cách với phần còn lại của vật thể bằng nét gạch chấm mảnh

Chú ý: Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 4. Mặt cắt và hình cắt –  (ảnh 8)

Hình 34.8. Hình cắt cục bộ

Tổng kết

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

– Khái niệm mặt cắt và hình cắt

– Ứng dụng và cách vẽ của các mặt cắt: Mặt cắt chập và mặt cắt rời

– Ứng dụng và cách vẽ của các hình cắt: Hình cắt toàn phần, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button