Hóa HọcLớp 12

Công thức tính đồng phân nhanh nhất

Tính đồng phân của 1 chất là câu hỏi thường xuyên gặp trong các bài kiểm tra và đề thi, để tính số đồng phân 1 cách nhanh nhất các bạn hãy cùng THPT Ninh Châu đến với bài viết Công thức tính đồng phân sau đây nhé:

1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở: CnH2n+2O2

Số đồng phân CnH2n+2O2 = 2n- 2 ( 1< n < 6 )

Ví dụ: Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là:

Bạn đang xem: Công thức tính đồng phân nhanh nhất

a. C3H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở: CnH2nO

     – Anđehit là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –CH = O liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

     – CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức CHO.

     – Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 2< n < 7 )

Ví dụ: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

     – C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính đồng phân nhanh nhất

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở: CnH2nO2

     – Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

     – CTTQ của aaxit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức COOH.

     – Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 2< n < 7 )

Ví dụ: Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là:

a. C4H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở: CnH2nO2

Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 2 ( 1< n < 5 )

Ví dụ: Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

a. C2H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

5. Công thức tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

     – Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn C-C và C-H.

     – CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

     – Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n – 4 + 1  (3 < n < 7)

Ví dụ:

     – Tính số đồng phần của ankan C4H10

     – Số đồng phân ankan sẽ là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

6. Công thức tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

     – Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết đôi.

     – CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

     – Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.

Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

     – Xét 2C mang nối đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

     – Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 2C và H nhóm thế.

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 2)

     – Nếu đề bài yêu cầu tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu yêu cầu tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2 = 4 đồng phân.

     – Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C và H nhóm thế.

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 3)

7. Công thức tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

     – Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba.

     – CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

     – Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.

Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

8. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n < 6)

Ví dụ: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân

9. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

10. Công thức tính số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 4)

11. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 5)

Áp dụng: Với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, thay vào công thức ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

12. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:

     – Xeton là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm C = O liên kết trực tiếp với hai nguyên tử C.

     – CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở nhóm chức CO.

Công thức:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 6)

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 7)

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà không đề cập đến loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

13. Công thức tính số đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8

     – Ta có n = 7, thay vào công thức ta được (7-6)2 = 1

14. Công thức tính số đồng phân phenol đơn chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 < n < 9)

Áp dụng:

     – C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

15. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

     – Số n peptit max = xn

Ví dụ: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?

     – Số đipeptit = 22 = 4

     – Số tripeptit = 23 = 8

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button