Lịch SửLớp 11

Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

Câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

A. Bắc Kinh       

B. Vũ Hán

Bạn đang xem: Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

C. Vũ Xương       

D. Nam Kinh

Lời giải: 

Đáp án đúng:  C. Vũ Xương 

Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở Vũ Xương/

– Giải thích:

Ngày 10/10/1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan rộng ra tất cả các tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Trung Quốc giữa XIX – đầu thế kỉ XX nhé!

1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược

* Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược:

+ Thế kỉ XVIII đầu XIX các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.

+ Trung Quốc là một thị trường lớn, béo bở, chế độ đang suy yếu nên trở thành đối tượng xâm lược của nhiều đế quốc.

+ Chế độ phong kiến Mãn Thanh đang suy yếu.

* Quá trình đế quốc xâm lược Trung Quốc:

+ Thế kỉ XVIII các đế quốc dùng mọi thủ đoạn, tìm cách ép chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa”, cắt đất.

+ Đi đầu là thực dân Anh:

– Anh thực hiện “Chiến tranh thuốc phiện”(6-1840 đến 8-1842)

– Chúng đã buộc nhà Thanh phải ký Hiệp ước Nam Kinh Năm 1842, chấp nhận các điều khoản thiệt thòi (bồi thường chiến phí, nhượng Hồng Kông, mở 5 cửa biển…)

+ Đi sau Anh, các nước khác đua nhau xâu xé Trung Quốc:

– Đức chiếm Sơn Đông.

– Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử.

– Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông.

– Nga – Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc.

* Hậu quả: 

– Xã hội Trung Quốc nổi lên 2 mâu thuẫn cơ bản:

+ Nhân dân Trung Quốc với đế quốc.

+ Nông dân với phong kiến.

+ Dẫn đến phong trào đấu tranh chống phong kiến, đế quốc.

2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc giữa XIX – đầu thế kỉ XX.

a. Nguyên nhân: 

– Mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với thực dân xâm lược và phong kiến đầu hàng ngày càng sâu sắc.

b. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:

 

Thái bình thiên quốc (1851 – 1864)

Duy tân Mậu Tuất (1898)

Nghĩa Hòa đoàn (1899 – 1901)

Lãnh đạo Hồng Tú Toàn

Khang Hữu Vi

Lương Khải Siêu

Chu Hồng Đăng
Lực lượng tham gia Nông dân Quan lại, sĩ phu tiến bộ, vua Quang Tự Nông dân
Diễn biến chính

– Khởi nghĩa bùng nổ ngày 1/1/1851 tại kim Điền (Quảng Tây), lan rộng khắp cả nước.

– Các nước đế quốc cấu kết với chính quyền phong kiến đàn áp ⇒ 1864 cuộc khởi nghĩa thất bại.

– 1898 diễn ra cuộc vận đọng duy tân.

– phong trào phát triển chủ yếu trong tầng lớp quan lại, sĩ phu tiến bộ.

– Do vấp phải sự chống đối của phái thủ cựu ⇒ phong trào chỉ diễn ra trong khoảng 100 ngày

– Năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ, Sơn Tây.

– Nghĩa quân tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh, bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công nên thất bại

Kết quả

– Thất bại

– Là một cuộc khởi nghĩa nông dân mang tính tự phát.

– Thất bại.

– Là một cuộc vận động duy tân theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

– Thất bại.

– Là phong trào yêu nước chống đế quốc, chống phong kiến.

Nhận xét

– Các phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

+ Diễn ra sôi nổi, liên tục, quyết liệt; lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

+ Sự bùng nổ và phát triển của các phong trào này đã thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc của nhân dân Trung Quốc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các phong trào đấu tranh yêu nước sau này.

– Mặc dù diễn ra sôi nổi, song, các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc đều lần lượt thất bại, do:

+ Tương quan lực lượng quá chênh lệnh (các nước đế quốc có ưu thế vượt trội hơn hẳn về vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh; mặt khác họ còn cấu kết với lực lượng phong kiến Mãn Thanh đầu hàng để đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân,…).

+ Các phong trào đấu tranh diễn lẻ tẻ, tự phát.

3. Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi 1911

a. Tôn Trung Sơn và tổ chức Đồng Minh Hội

– Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lập Đồng minh hội – chính Đẳng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

– Tham gia: Trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, một số ít đại biểu công nông.

– Cương lĩnh chính trị: theo chỉ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn (dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc).

– Mục đích của Hội là: “ Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc”.

b. Cách mạng Tân Hợi ( 1911)

+ Nguyên nhân:

– Nhân dân Trung Quốc > < đế quốc và phong kiến.

– Ngày 9/5/1911, nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc sự kiện này châm ngòi cho CM bùng nổ.

+ Diễn biến:

– Ngày 10-10-1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc.

– Ngày 29-12-1911, Quốc dân đại hội (gồm đại biểu các tỉnh nổ ra cách mạng) họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống, đứng đầu là Chính phủ lâm thời. Tại đại hội này, Hiến pháp lâm thời được thông qua, công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do dân chủ của mọi công dân, nhưng không đề cập đến vấn đề ruộng đất của nông dân như đã ghi trong Cương lĩnh của Đồng minh hội.

– Tháng 2/ 1912, Tôn Trung Sơn mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khải đồng ý nhường cho ông ta làm Tổng thống. Cách mạng chấm dứt.

+ Tính chất – ý nghĩa:

– Cách mạng mang tính chất của cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản phát triển.

– Cách mạng ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

– Cách mạng có nhiều hạn chế: Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến đến cùng, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button