Lớp 11Vật Lý

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

Câu hỏi: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

A. Khả năng thực hiện công

B. Tốc độ biến thiên của điện trường

Bạn đang xem: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

C. Khả năng tác dụng lực

D. Năng lượng.

Lời giải: 

Đáp án C. Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực.

Cùng THPT Ninh Châu ôn lại kiến thức liên quan nhé!

I. Điện trường

1. Môi trường truyền tương tác điện 

Giả sử ta đặt hai quả cầu điện tích trái dấu trong một bình kín rồi hút hết không khí ra. Ta đã biết, lực hút của hai quả cầu không những yếu đi mà lại mạnh lên. Như vậy phải có một môi trường nào đó truyền tương tác điện giữa hai quả cầu. Môi trường đó là điện trường.

2. Điện trường

Điện trường là môi trường (dạng vật chất) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Nơi nào có điện tích thì xung quanh điện tích đó có điện trường.

Một điện tích Q nằm tại một điểm trong không gian sẽ gây ra xung quanh nó một điện trường. Một điện tích q nằm trong điện trường đó sẽ bị Q tác dụng một lực điện và ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối 

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường

Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại các điểm càng xa Q càng yếu. Vì thế cần phải xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng tỏ rằng lần lượt các điện tích thử q1, q2,… khác nhau tại một điểm thì:

F1/q1=F2/q2=…

Ta có thể thấy độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử q = +1C để đặc trưng cho cường độ điện trường tại điểm mà ta xét. Tuy nhiên theo công thức, độ lớn F của lực điện tỉ lệ thuận với q, nên thương số F/q chính là độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích 1C. Do đó, ta sẽ lấy thương số này làm số đo của cường độ điện trường. Vậy  ta có định nghĩa sau:

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.

E = F/q (3.1)

3. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, nên cường độ điện trường E cũng là một đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. Từ công thức (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện trường E có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương.

+ Chiều dài (môđun) biểu diễn độ  lớn của cường độ điện trường theo một tỉ lệ xích nào đó.

Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

4. Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm

*Vecto cường độ điện trường:

– Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương;

+ vecto 𝐸 cùng phương cùng chiều với vecto 𝐹 nếu q dương.

+ vecto 𝐸 cùng phương ngược chiều với vecto 𝐹 nếu q âm.

Độ dài biểu diễn độ lớn của cường độđiện trường theo một tỉ lệ xích nào đó.

*Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q: 

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về (ảnh 2)

Độ lớn của cường độ điện trường không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử q.

Nguyên lí chồng chất điện trường:

Các điện trường 𝐸1, 𝐸2 đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q, một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hợp 𝐸:

𝐸 = 𝐸1+𝐸2.

5. Đường sức điện

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nói là giá của vecto cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó.

Đặc điểm:

+ Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi.

+ Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện  tại một điểm là hướng của vecto cường độ điện trường tại điểm đó.

+ Đường sức điện của điện trường tĩnh điện làđường không khép kín, đi ra từ điện tích dương kết thúc ởđiện tích âm.

+ Số đường sức đi qua một điện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức tại điểm mà ta xét tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.

Điện trường đều: là điện trường mà vecto cường độ điện trường tại mọi điểm đểu có cùng phương, chiều và độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều nhau.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button