Địa LýLớp 11

Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

Câu hỏi: Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

A. Tăng cường độ quang hợp        

B.  Tăng diện tích lá

Bạn đang xem: Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

C. Tăng hệ số kinh tế    

D. Tăng cường độ hô hấp

Lời giải:

Đáp án đúng: D – Tăng cường độ hô hấp

Giải thích: 

Người ta tăng năng suất năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp:

Tăng diện tích lá => tăng cường độ quang hợp→ tăng năng suất cây trồng.

Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các biện pháp chọn giống và bón phân.

Ý D sai, tăng cường độ hô hấp => tăng quá trình phân giải các chất ( làm tiêu giảm sản phẩm quang hợp => năng suất giảm

Kiến thức mở rộng:

I. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

– Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng, 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng. 

– Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. 

– Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ… ) có giá trị kinh tế đối với con người. 

– Hệ số kinh tế: Tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh học

II. Tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp

1. Tăng diện tích bộ lá cho 

– Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng. 

– Có thể điều khiển tăng diện tích bộ lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như: chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí,…phù hợp với loài và giống cây trồng. 

– Trị số diện tích lá ảnh hưởng lớn đến quang hợp. Ví dụ: trị số cực đại của diện tích lá đối với cây lấy hạt là 3 – 4 (30000 – 40000 m  lá/ha); đối với cây lấy củ và rễ là 4 – 5,5. 

2. Tăng cường độ quang hợp 

– Cường độ quang hợp là thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp, có ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng. 

– Có thể tăng cường độ quang hợp bằng cách: 

+Thực hiện các biện pháp kĩ thuật như: tưới tiêu nước, bón phân hợp lí, chăm sóc tốt tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả. 

+Tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng có cường độ quang hợp cao. 

+ Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí phù hợp đối với loài và giống cây trồng tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

3. Tăng hệ số kinh tế 

– Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các biện pháp chọn giống và bón phân: 

+ Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả,..) với tỉ lệ cao. 

+ Thực hiện các biện pháp kĩ thuật như bón phân hợp lí, ví dụ với cây công nghiệp cần bón đủ kali để giúp tăng sự vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả. 

+ Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button