GDQPLớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết GDQP 11 học kì 1 có đáp án

Đề bài: Kiểm tra 1 tiết GDQP 11 học kì 1 có đáp án

Câu 1: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?

 1. Lãnh thổ; dân cư; nhà nước

 2. Lãnh thổ; dân cư; hiến pháp

  Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết GDQP 11 học kì 1 có đáp án

 3. Lãnh thổ; dân tộc; hiến pháp; pháp luật

 4. Lãnh thổ; nhân dân; dân tộc

Câu 2: Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định như thế nào?

 1. của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân

 2. của toàn Đảng và các tổ chức xã hội

 3. của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

 4. của giai cấp, của Đảng và quân đội

Câu 3: Đối tượng công dân nào sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình?

 1. Học sinh, sinh viên hết thời hạn học tập tại trường một khóa học.

 2. Thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đã phục vụ từ 24 tháng trở lên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn do Chính phủ quy định.

 3. Học sinh, sinh viên tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên

 4. Sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ 12 tháng trở lên

Câu 4: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành gồm những vùng nào?

 1. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế

 2. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa

 3. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất

 4. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải

Câu 5: Việc chuẩn bị cho nam thanh niên đủ 17 tuổi nhập ngũ gồm những nội dung nào?

 1. Huấn luyện quân sự và diễn tập

 2. Kết nạp Đảng hoặc Đoàn cho thanh niên

 3. Đăng kí NVQS và kiểm tra sức khỏe

 4. Học tập chính trị, huấn luyện quân sự

Câu 6: Việt Nam có chung đường biên giới quốc gia trên đất liền với những quốc gia nào?

 1. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Mianma

 2. Trung Quốc, Malaysia, Indonesia

 3. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia

 4. Trung Quốc, Lào, Campuchia

Câu 7: Cụm từ viết tắt của “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông”

 1. COC

 2. DOC

 3. UNCLOSS

 4. TPP

Câu 8: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân Việt Nam là:

 1. Vô cùng thiêng liêng

 2. Bổn phận của mọi công dân.

 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân

 4. Thiêng liêng và quyền cao quý của công dân

Câu 9: Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?

 1. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng

 2. Vùng đất; vùng trời; lòng đất dưới chúng

 3. Vùng đất; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng

 4. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng

Câu 10: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ thì bố, mẹ, vợ và con được hưởng những chế độ gì?

 1. Cấp nhà ở, đất ở cho bố mẹ theo quy định

 2. Được khám bệnh theo chế độ BHYT nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

 3. Được trợ cấp tiền tàu xe và bố trí nơi ăn nghỉ khi đến thăm đơn vị

 4. Được miễn đóng thuế nhà đất theo quy định của Chính phủ

Câu 11: Biến Đông tiếp giáp với vùng biển của những quốc gia nào?

 1. Singgapo, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philipin

 2. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippin

 3. Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia

 4. Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philipin, Đài loan

Câu 12: Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nữ giới là bao nhiêu?

 1. 35 tuổi

 2. 38 tuổi

 3. 40 tuổi

 4. 42 tuổi

Câu 13: Hạ sĩ quan và binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương được hưởng quyền lợi nào sau đây?

 1. Ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng hoặc giải quyết việc làm

 2. Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 3. Được đơn vị cho đi nghỉ mát, du lịch theo yêu cầu

 4. Được chọn vào học một trường đại học mà mình yêu cầu

Câu 14: Việc kiểm tra sức khỏe cho những người đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là bao nhiêu tuổi?

 1. 17 tuổi

 2. 19 tuổi

 3. 16 tuổi

 4. 18 tuổi

Câu 15: Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào sau đây?

 1. Tiền hao mòn tuổi thanh xuân

 2. Trợ cấp đất ở, nhà ở

 3. Trợ cấp khó khăn cho gia đình và bản thân

 4. Trợ cấp tạo việc làm do Chính phủ quy định

Câu 16: Vùng lãnh hải là vùng biển

 1. tiếp liền bên ngoài vùng nước nội thủy của quốc gia

 2. tiếp liền bên ngoài vùng thềm lục địa của quốc gia

 3. tiếp liền bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia

 4. tiếp liền bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia

Câu 17: Biến Đông được bao bọc bởi những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?

 1. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philipin

 2. Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Singgapo, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philipin, Đài Loan

 3. Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Đài Loan

 4. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philipin

Câu 18: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 thì công dân nam đủ bao nhiêu tuổi phải đến cơ quan quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự?

 1. 17 tuổi

 2. 19 tuổi.

 3. 18 tuổi

 4. 16 tuổi

Câu 19: Vùng lòng đất quốc gia là:

 1. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất, vùng nước thuộc chủ quyền quốc gia

 2. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất thuộc chủ quyền quốc gia

 3. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất, vùng đảo thuộc chủ quyền quốc gia

 4. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất, vùng trời thuộc chủ quyền quốc gia

Câu 20: Quân nhân chuyên nghiệp có thể phục vụ tại ngũ từng thời hạn hoặc dài hạn đến bao nhiêu tuổi?

 1. 42 tuổi

 2. 45 tuổi

 3. 48 tuổi

 4. 50 tuổi

Câu 21: Những trường hợp nào không được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

 1. Con trai của thương binh hạng 2

 2. Học sinh, sinh viên chỉ ghi danh đóng học phí nhưng không học tại trường

 3. Học sinh trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú

 4. Sinh viên trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề

Câu 22: Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

 1. 21 tháng

 2. 19 tháng

 3. 15 tháng

 4. 17 tháng

Câu 23: Việc tính thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ do cấp nào quy định?

 1. Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên

 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 3. Thủ trưởng đơn vi cấp sư đoàn và tương đương trở lên

 4. Thủ trưởng Quân chủng, Quân khu và tương đương trở lên

Câu 24: Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang gồm những bước nào?

 1. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

 2. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

 3. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

 4. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 25: Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

 1. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

 2. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

 3. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

 4. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

Câu 26: Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

 1. 2 bước

 2. 3 bước

 3. 4 bước

 4. 1 bước

Câu 27: Vùng nội thủy là vùng nước:

 1. nằm trong vùng lãnh hải

 2. dùng để tính chiều rộng lãnh hải

 3. bên trong đường cơ sở

 4. nằm ngoài đường cơ sở

Câu 28: Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc gồm những bước nào?

 1. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

 2. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

 3. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

 4. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

Câu 29: Vùng trời quốc gia là:

 1. Không gian bao trùm trên vùng đất quốc gia

 2. Không gian bao trùm trên vùng đất, vùng đảo quốc gia

 3. Không gian bao trùm trên vùng đất, vùng nước quốc gia

 4. Không gian bao trùm trên vùng đảo và vùng biển quốc gia

Câu 30: Vùng nước quốc gia bao gồm:

 1. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải

 2. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới

 3. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải

 4. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải

Câu 31: Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?

 1. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

 2. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

 3. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

 4. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

Câu 32: Vùng lãnh hải rộng bao nhiêu hải lý và tính từ đâu?

 1. 12 hải lí tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải

 2. 24 hải lí tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải

 3. 12 hải lí tính từ vùng đặc quyền kinh tế

 4. 12 hải lí tính từ đường bờ biển

Câu 33: Những công dân nào được hoãn nhập ngũ trong thời bình?

 1. Làm công tác bảo vệ cho một cơ quan trung ương

 2. Là công nhân đang thi công công trình trọng điểm của nhà nước

 3. Có bố hoặc mẹ đang nằm điều trị tại bệnh viện

 4. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe

Câu 34: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là quyền gì?

 1. Tuyệt đối và riêng biệt của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ của quốc gia đó

 2. Hoàn toàn, riêng biệt của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ của quốc gia đó

 3. Tối cao, tuyệt đối và hoàn toàn riêng biệt của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ của quốc gia đó

 4. Tuyệt đối của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ của quốc gia đó

Câu 35: Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nam giới là bao nhiêu?

 1. 42 tuổi

 2. 38 tuổi

 3. 48 tuổi

 4. 45 tuổi

Câu 36: Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005, quy định độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân nam là bao nhiêu?

 1. Từ 18 – 25 tuổi

 2. Từ 20 – 27 tuổi

 3. Từ 16 – 22 tuổi

 4. Từ 22 – 30 tuổi

Câu 37: Đảo gần bờ là đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Trị?

 1. Đảo Phú Quốc

 2. Đảo Cồn Cỏ

 3. Đảo Lý Sơn

 4. Đảo Cù Lao Chàm

Câu 38: Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 có mấy Chương, Điều?

 1. 10 chương 72 điều

 2. 10 chương 75 điều

 3. 11 chương 77 điều

 4. 11 chương 71 điều

Câu 39: Những công dân nào được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình?

 1. Đang học ở các trường phổ thông, trường đại học.

 2. Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước.

 3. Là lao động duy nhất trong gia đình.

 4. Là con liệt sĩ, thương binh hạng 1 và bệnh binh hạng 1.

Câu 40: Những trường hợp nào sau đây được hoãn nhập ngũ trong thời bình?

 1. Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Bộ

 2. Có anh chị em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ

 3. Là lao động chính trong gia đình

 4. Có anh, chị em ruột là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

———– HẾT ———-

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDQP 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button