Hóa HọcLớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 – Đề 1

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1

Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện tích dương là  

A. proton.          B. electron.                       C. proton, electron.          D. nơtron.

Câu 2: Một nguyên tử có 17 electron và hạt nhân của nó có 20 nơtron. Số hiệu nguyên tử Z là

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 – Đề 1

A. 20 .                 B. 17.                                C. 34.                                D. 37.

Câu 3: Nguyên tử cacbon có Z = 6. Cấu hình electron của cacbon là

A. 1s22s22p1      B. 1s22s22p23s      C. 1s22s22p2             D.1s22s22p3

Câu 4:Cho nguyên tử  . Số hạt notron nguyên tử đó là

39 B. 19                                 C. 20                                 D. 38

Câu 5: Trong các nguyên tử sau:Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết Cặp nguyên tử nào là đồng vị của nhau?

A. C và D                    B. C và E                          C. A và B                         D. B và C

Câu 6: Phân lớp nào sau đây được gọi là bão hòa?

A. 1s1       B. 2p5                               C. 3d10                              D. 4p4

Câu 7: Trong tự nhiên, Brom có 2 đồng vị bền là: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết  . Nguyên tử khối trung bình của Brom là

A. 79,99          B. 79                                 C. 78,89                            D. 79,01

Câu 8: Cho cấu hình e của các nguyên tố sau. Xác định nguyên tố nào là phi kim ?

A. 1s22s22p63s2                   B. 1s22s22p63s23p              

C. 1s22s22p63s23p4              D. 1s22s22p63s23p64s1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (3 điểm). Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 11, Z = 16, Z = 18

Bài 2 ( 2 điểm). Nguyên tố R có tổng số các hạt là 40, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12

Hãy xác định A, Z và kí hiệu nguyên tử của nguyên tố R.

Viết cấu hình electron nguyên tử và dự đoán tính chất của

Câu 3: (1 điểm) Nguyên tử khối trung bình của Iridi là 192,22. Iridi trong tự nhiên có 2 đồng vị bền là Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết . Tính nguyên tử khối của đồng vị còn lại ( y = ?)

 Đáp án và thang điểm

I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

C

C

B

C

D

C

II/ Tự luận:

Bài

Nội dung

Điểm

 

1

Z =11: 1s22s22p63s1

Z = 16: 1s22s22p63s23p4

 Z =18:1s22s22p63s23p6

Mỗi nguyên tố đúng 1 điểm

 

 

 

 

2

Gọi số hạt p là: Z

       Số hạt e là: Z ( vì số hạt e = số hạt p )

       Số hạt n là: N

Theo đầu bài ta có : Z+Z+N= 40.( 1)

                        Mặt khác : 2Z – N= 12 (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có :  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

giải ra ta được Z= 13, N = 14, A = Z + N = 27    

 Kí hiệu hóa học Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

Cấu hình R   1s22s22p63s23p1   là  kim loại

 

0,25

 

0,5

 

 

0,5

 

0,25

0,25

0,25

 

3

 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết chiếm: 100 -39 = 61%

Ta có:  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

Y = 193

0,25

 

0,5

0,25

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 10 học kì 1

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button