Hóa HọcLớp 11

Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, toluen, stiren, người ta dùng thuốc thử nào sau đây?

Câu hỏi: Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, toluen, stiren, người ta dùng thuốc thử nào sau đây? 

A. Quỳ tím. 

B. Dung dịch KMnO4

Bạn đang xem: Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, toluen, stiren, người ta dùng thuốc thử nào sau đây?

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch NaOH

Lời giải:

Đáp án đúng: B -Dung dịch KMnO4. 

Giải thích: 

sử dụng dung dịch KMnO

+ Stiren phản ứng làm mất màu thuốc tím ở điều kiện thường:
3C6H5-CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

+ Benzen không làm mất màu dd này ở mọi điều kiện

+ Toluen không phản ứng với dd  này ở điều kiện thường, khi đun nóng làm mất màu thuốc tím:
C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 +H2O
 

Kiến thức mở rộng:

I. Cấu tạo Stiren

– Công thức phân tử của stiren là C8H8 .  

– Stiren là một chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

Từ kết quả phân tích nguyên tố và xác định khối lượng mol phân tử, người ta đã thiết lập công thức phân tử của stiren là C8H8.

Khi đun nóng stiren với dung dịch kali pemanagat rồi axit hóa thì thu được axit benzoic (C6H5COOH). Điều đó cho thấy stiren có vòng benzen với 1 nhóm thế : C6H5R với R là C2H3.

Sitren làm mất màu dung dịch nước brom và tạo thành hợp chất có công thức C8H8Br2.

Điều đó chứng tỏ nhóm C2H3 có chứa liên kết đôi, đó là nhóm vinyl: CH2=CH

Vậy công thức cấu tạo của stiren là :

Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, toluen, stiren, người ta dùng thuốc thử nào sau đây? (ảnh 2)

 

                                            stiren (vinylbenzen, phenyletilen), tnc:−310C; ts:1450C

II. Tính chất hóa học 

Nhận xét: Phân tử stiren được cấu tạo từ 2 phần:

 – Vòng benzen (bền) khi tham gia phản ứng thế sẽ ưu tiên thế vào vị trí meta.

 – Nhóm thế vinyl (nhóm thế loại II) là nhóm thế không no nên phản ứng hóa học đặc trưng là phản ứng cộng, trùng hợp và oxi hóa.

→ Tính chất hóa học của stiren chủ yếu xảy ra ở nhóm thế vinyl. 

1. Phản ứng cộng : Halogen (Cl , Br ), hiđro halogenua (HCl, HBr) cộng vào nhóm vinyl ở stiren tương tự như cộng vào anken. 

Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, toluen, stiren, người ta dùng thuốc thử nào sau đây? (ảnh 3)

2. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp 

Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, toluen, stiren, người ta dùng thuốc thử nào sau đây? (ảnh 4)

3. Phản ứng oxi hoá 

Giống như etilen, stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxi hoá ở nhóm vinyl. 

– Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường:

3C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

 – Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ cao:

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + KOH + 10MnO2 + 4H2O

4. Nhận biết stiren

 – Làm mất màu dung dịch Brom.

 – Làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường.

III. Ứng dụng

 – Ứng dụng quan trọng nhất của stiren là để sản xuất polime. Polistiren  là một chất nhiệt dẻo, trong suốt, dùng chế tạo các dụng cụ văn phòng, đồ dùng gia đình (thước kẻ, vỏ bút bi, eke, cốc, hộp mứt kẹo…)

– Poli (butađien – stiren), sản phẩm đồng trùng hợp stiren với butađien, dùng để sản xuất cao su buna-S, có độ bền cơ học cao hơn cao su buna.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button