GDCDLớp 12

Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án – Đề 2

Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án – Đề 2

ĐỀ BÀI:

Câu 1. Câu có nội dung đúng về bảo vệ môi trường là ?

A. Cải tạo hồ nước ngọt thành hồ nước lợ nuôi tôm có giá trị kinh tế nhưng có hại cho môi trường.

B. Ở những nơi nhiều ao, hồ, sông, suối không cần tiết kiệm nước.

Bạn đang xem: Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án – Đề 2

C. Dùng nhiều phân hóa học sẽ tốt cho đất.

D. Lấp vùng đầm lầy rộng lớn để xây dựng khu dân cư mới là làm cho môi trường sạch, đẹp.

Câu 2. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty CP đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty CP là ?

A. Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.                   

B.  Phòng chống sự cố môi trường.

C. Ứng phó sự cố môi trường.                                              

D.  Đánh giá thiệt hại môi trường.

Câu 3. D múa rất đẹp và đã giành giải thưởng quốc gia về biểu diễn nghệ thuật múa, nên D được tuyển thẳng vào Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền được khuyến khích, bổi dưỡng để phát triển tài năng.

B. Quyền học tập theo sở thích.

C. Quyền học tập không hạn chế.

D. Quyền học tập có điều kiện trong môi trường nghệ thuật.

Câu 4. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân ?

A. Những học sinh học xuất sắc có thể được học ở các trường chuyên.

B. Những người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

C. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học vượt lớp.

D. Những học sinh là con thương binh, bệnh binh được miễn giảm học phí.

Câu 5. Trong quá trình sản xuất, Nhà máy sản xuất phân bón K đã xã chất thải chua qua xử lý nên đã gây ô nhiễm nặng cho môi trường. Trong trường hợp này, Nhà máy sản xuất phân bón K đã vi phạm pháp luật gì trong sản xuất kinh doanh ?

A. Bảo vệ người tiêu dùng.                                                  

B.  Bảo vệ không khí.

C. Bảo vệ môi trường.                                                          

D.  Phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Câu 6. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

A. Quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

B. Quyền học không hạn chế.

C. Quyền được học ở bất cứ trường đại học nào theo sở thích.

D. Quyền được học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập của công dân ?

A. Miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện chính sách.

B. Cấp học bổng cho học sinh giỏi.

C. Ưu tiên chọn trường đại học cho tất cả mọi người.

D. Giúp đỡ học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Câu 8. Sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở, X được vào học Trường Trung học phổ thông Chuyên của tỉnh. X đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền tự do học tập.                                                      

B.  Quyền được phát triển.

C. Quyền học không hạn chế.                                              

D.  Quyền học suốt đời.

Câu 9. Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

A. Kiến nghị với các cơ quan, trường học.                          

B.  Tự do nghiên cứu khoa học.

C. Sáng tác văn học, nghệ thuật.                                       

D.  Đưa ra phát minh, sáng chế.

Câu 10. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để ?

A. Tạo điều kiện cho ai cũng được học hành.

B. Mọi công dân bình đẳng, nhưng phải có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

C. Ưu tiên cho các dân tộc thiểu số.

D. Ưu tiên tìm tòi nhân tài, góp phần phụng sự đất nước.

Câu 11. H có năng khiếu âm nhạc, đã giành giải thưởng quốc gia về đàn Piano, nên H được tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vậy H đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền học tập không hạn chế.

B.Quyền được học tập có điều kiện trong môi trường âm nhạc.

C. Quyền học tập theo sở thích.

D. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng phát triển tài năng.

Câu 12. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Anh A xin mở cửa hàng kinh doanh hàng may mặc. Nội dung nào sau đây là đúng nhất.

A. Anh A chưa đủ điều kiện để mở cửa hàng vì chưa đủ 20 tuổi.

B. Anh A cần học xong đại học mới được kinh doanh.

C. Anh A đã có đủ điều kiện đăng kí mở cửa hàng kinh doanh.

D. Anh A đã có thể mở cửa hàng mà không cần đăng kí.

Câu 13. Khẳng định nào dưới đây là đúng về quyền học tập của công dân ?

Công dân có thể tự do vào học ở các trường học.

Công dân có quyền học không hạn chế thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Mọi công dân có thể học ở bất kỳ trường đại học nào.

Mọi công dân có thể vào học đại học mà không cần có điều kiện gì.

Câu 14. Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây

A. Bảo vệ môi trường.                                   

B.  Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh.

B. Nộp thuế đầy đủ.                                     

D.  Công khai thu nhập trên báo chí.

Câu 15. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ?

A. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.           

B.  Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.   

D.  Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

Câu 16. Mấy bạn học sinh lớp 12 trao đổi với nhau về học sinh đang học lớp 12 có phải đăng ký nghĩa vu quận sự hay không. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?

A. Học sinh lớp 12 không phải đăng ký.                

B.  Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký.

C. Công dân nam đủ 18 tuổi trở lên phải đăng ký. 

D.  Học sinh, sinh viên không phải đăng ký.

Câu 17. Việc Nhà nước ta ban hành Sách đỏ Việt Nam là để chủ động ?

A. Bảo vệ các loại tài nguyên thiên nhiên.

B. Phát triển các loại động, thực vật ở Việt Nam.

C. Bảo vệ động, thực vật quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

B. Cải thiện môi trường sống cho các loại động, thực vật quí hiếm.

Câu 18. Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước mắm đóng chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn hoàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm phạm tới ?

A. Công thức sản xuất nước mắm.                            

B.  Quy trình sản xuất kinh doanh.

C. Pháp luật về cạnh tranh.                                       

D.  Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Câu 19. Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền sáng tạo.                                                

B.  Quyền lao động sáng tạo.

C.Quyền cải tiến máy móc.                                     

D.  Quyền được phát triển.

Câu 20. Công ty A và công ty B sản xuất hai mặt hàng khác nhau nên phải đóng thuế với mức thuế khác nhau. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau ?

A. Lợi nhuận kinh doanh.                                                     

B.  Khả năng kinh doanh.

C. Ngành nghề kinh doanh.                                                  

D.  Sản lượng hàng hóa.

Câu 21. Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về ?

A. Bảo vệ nguồn lợi rừng.                                                    

B.  Bảo vệ và phát triển rừng.

C. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.                                         

D.  Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.

Câu 22. Bạn L học giỏi nên đã được vào học lớp chuyên Anh của Trường Trung học phổ thông X. Vậy L đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền được phát triển.                                                 

B.  Quyền học tập theo sở thích.

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.                         

D.  Quyền học tập không hạn chế.

Câu 23. Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là ?

A. Kinh tế, việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.

B. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.

C. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.

D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.

Câu 24. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, H xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng ký doanh nghiệp từ chối. Theo em, trong các lý do dưới đây, lý do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng pháp luật ?

A. H chưa có chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc tân dược.

B. H chưa nộp thuế.

C. H mới học xong Trung học phổ thông.

D. H chưa quen kinh doanh thuốc tân dược.

Câu 25. Sau mấy năm làm công nhân, anh Đ vào học hệ Đại học tại chức. Anh Đ đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền học tập và lao động.                                             

B.  Quyền học không hạn chế.

C. Quyền học thường xuyên.                                                

D.  Quyền tự do học tập.

Câu 26. Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ?

A. Ngưởi chưa thành niên.

B. Người bị mất năng lực hành vi dân sự.

C. Tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

D. Người đang chấp hành hình phạt tù.

Câu 27. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là ?

A. Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.

B. Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

C. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền hoạt động kinh doanh.

D. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

Câu 28. Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau ?

A. Địa bàn kinh doanh.                                                         

B.  Quan hệ quen biết.

C. Khả năng kinh doanh.                                                      

D. Lợi nhuận thu được.

Câu 29. Trong kỳ tuyển sinh năm nay, V không trúng tuyển vào đại học nên đã cho rằng mình không được thực hiện quyền học tập nữa. Còn X thì nói V vẫn có quyền học tập. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? Vì sao ?

A. V không có quyền học tập vì V có thể phải nhập ngũ.

B. Vẫn có quyền học tập vì V có thể học thường xuyên, học suốt đời.

C. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn khả năng đi học.

D. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn cơ hội học.

Câu 30. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh ?

A. Ở bất cứ địa điểm nào.                                                 

B.  Bất cứ ngành nghề nào theo sở thích.

C. Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.        

D.  Vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

Câu 31. Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi ?

A. 25 tuổi.                 

B.  28 tuổi.                 

C.  27 tuổi.                 

D.  30 tuổi.

Câu 32. Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm ?

A. Bảo đảm công bằng trong giáo dục.                   

B.  Đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước.

C. Bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.               

D.  Bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Câu 33. Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi nàycủa cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới ?

A. Pháp luật về cạnh tranh.                         

B.  Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

C. Quy trình sản xuất kinh doanh.               

D.  Công thức sản xuát mì chính.

Câu 34. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân ?

A. Những học sinh nghèo được miễn giảm học phí.

B. Những học sinh xuất sắc có thể được học ở các trường chuyên.

C. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học vượt lớp.

D. Những người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

Câu 35. Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là, mọi doanh nghiệp đều được ?

A. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng.

B. Miễn giảm thuế thu nhập.

C. Kinh doanh ở bất cứ nơi nào.

D. Kinh doanh bất cứ sản phẩm nào theo nhu cầu của mình.

Câu 36. Trên cơ sở quy định của pháp luật về kinh doanh, ông P đã đăng kí mở cửa hàng bán đồ nội thất gia đình và được chấp thuận. Việc làm của ông P thể hiện pháp luật là phương tiện ?

A. Để công dân thực hiện quyền của mình.

B. Để công dân có quyền tự do hành nghề.

C. Để công dân tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

D. Để công dân sản xuất kinh doanh

Câu 37. Quyền học không hạn chế của công dân là công nhận công dân có quyền ?

A. Học ở bất cứ trường nào mà không cần thi tuyển hoặc xét tuyển.

B. Học ở bất cứ ngành, nghề nào theo sở thích mà không cần điều kiện gì.

C. Học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

D. Học ở mọi lúc, mọi nơi .

Câu 38. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ?

A. Riêng cán bộ, công chức nhà nước.                     

B.  Mọi tổ chức, cá nhân.

C. Mọi người quan tâm.                                           

D.  Riêng cán bộ kiểm lâm.

Câu 39. Anh C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của anh C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ?

A. Tàng trữ ma túy.                                                  

B.  Phòng, chống ma túy.

C. Kinh doanh trái phép.                                          

D.  Phòng, chống tội phạm.

Câu 40. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện ?

A. Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế.                                      

B.  Trong lĩnh vực văn hóa.

C. Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.                   

D.  Chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

D

A

A

D

C

C

C

C

A

A

D

C

B

D

C

B

C

D

A

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ĐA

B

A

B

A

C

C

C

A

B

C

C

D

B

A

A

A

C

B

B

C

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button