GDCDLớp 12

Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án – Đề 3

Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án – Đề 3

Câu 1: Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong

A. Luật Hôn nhân gia đình và Pháp lệnh dân số.

B. Hiến pháp và Luật Hôn nhân gia đình.

Bạn đang xem: Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án – Đề 3

C. Pháp lệnh dân số.

D. Hiến pháp và Pháp lệnh dân số.

Câu 2: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của:

A. Mọi cơ quan đoàn thể.          

B. Riêng cán bộ kiểm lâm.

C. Mọi tổ chức, cá nhân.           

D. Cán bộ công chức Nhà nước.

Câu 3: Pháp luật trừng phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm bản quyền tác giả là để làm gì đối

với quyền sáng tạo của công dân ?

A. Bảo đảm .          

B. Thừa nhận.         

C. Khuyến khích.        

D. Bảo vệ.

Câu 4: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử chính là:

A. Quyền quản lí xã hội.

B. Quyền khiếu nại và tố cáo.

C. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân.

D. Quyền quản lí nhà nước.

Câu 5: Tự do kinh doanh là quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào?

A. Văn hóa.         

B. Y tế.             

C. Giáo dục.                

D. Kinh tế.

Câu 6: Trong hệ thống giáo dục nước ta, cấp học nào là cấp học nền tảng ?

A. Trung học phổ thông.       

B. Trung học cơ sở.

C. Mầm non.                         

D. Tiểu học.

Câu 7: Việc nhà nước ban hành các quy định pháp luật ưu đãi về thuế nhằm mục đích

A. tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế.

B. tăng cường đầu tư sản xuất kinh

C. thực hiện xóa đói giảm nghèo.

D.tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động.

Câu 8: Hôm nay là ngày bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhưng bà A có việc đột xuất phải về quê, bà đã nhờ con dâu bỏ phiếu luôn hộ bà, việc làm này là vi phạm nguyên tắc:

A. Bình đẳng.             

B. Phổ thông.                

C. Trực tiếp.                

D. Dân chủ.

Câu 9: Sau khi phát hiện ra hộp sữa vừa mới mua ở siêu thị đã hết hạn sử dụng, anh X quay lại để trình bày. Lãnh đạo siêu thị đã tiếp nhận sự việc, xin lỗi và bồi thường sản phẩm. Việc làm này của siêu thị là thể hiện nhiệm vụ nào của người sản xuất, kinh doanh?

A. Nộp thuế đầy đủ.                         

B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

C. Thực hiện nghĩa vụ cộng đồng.     

D. Bảo vệ môi trường.

Câu 10: Chị A đến công ty sau khi nghỉ chế độ thai sản theo quy định của PL thì được giám đốc công ty cho biết: chị đã bị chấm dứt hợp đồng lao động. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị A nên thực hiện hành vi nào dưới đây:

A. Tố cáo công ty vì đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

B. Buộc công ty bồi thường thiệt hại theo HĐ.

C. Buộc công ty bồi thường và làm theo HĐ.

D. Khiếu nại đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Câu 11: Ở nước ta, chiến dịch giờ trái đất năm 2017 được thực hiện vào ngày tháng nào?

A. Ngày 24 tháng 3.                 

B. Ngày 26 tháng 3.                    

C. Ngày 25 tháng 3.                       

D. Ngày 27 tháng 3.

Câu 12: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt

bị pháp luật cấm thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Trực tiếp.             

B. Phổ thông.                

C. Bình đẳng.              

D. Bỏ phiếu kín.

Câu 13: Quyền học tập của công dân có nghĩa là công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào theo

A. Nguyên vọng, yêu cầu của gia đình, dòng họ.

B. Khả năng, sở thích và điều kiện bản thân.

C. Xu hướng, yêu cầu về việc làm của xã hội.

D. Gợi ý từ bạn bè, người thân.

Câu 14: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân chủ tập trung.                        

B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.     

D. Trực tiếp, thẳng thắn, thực tế.

Câu 15: Với mô hình “Máy thu và xử lí bão trong lòng đất”, hai cô bé 10 tuổi Đinh Quỳnh Ngân và Đinh Thị Nguyệt Minh, lớp 5 ở Ninh Bình đã đạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” năm học 2015-2016 do Bộ GD & ĐT tổ chức với phần thưởng 20 triệu đồng. Với việc tham gia cuộc thi, hai bé Ngân và Minh đã thực hiện quyền gì ?

A. Quyền phát triển.            

B. Quyền học tập.               

C. Quyền sở hữu.              

D. Quyền sáng tạo.

Câu 16: Phân chia trách nhiệm pháp lí về hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở

A. tính chất, mức độ vi phạm.

B. điều kiện, hoàn cảnh vi phạm.

C. mức độ, điều kiện vi phạm.

D. tính chất, hoàn cảnh vi phạm.

Câu 17: Dù đã 83 tuổi, cụ Lê Phước Thiệt ở Quảng Nam vẫn đang theo học Cao học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) để nối lại con đường học tập dang dở trước kia của mình. Cụ Thiệt đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Tự do lựa chọn ngành nghề học tập.    

B. Học không hạn chế.

C. Bình đẳng về cơ hội học tập.               

D. Tự do lựa chọn hình thức học tập.

Câu 18: C là học sinh lớp 10 nhưng đã xây dựng được phần mềm học môn Lịch sử giúp nhiều

học sinh yêu thích môn Lịch sử. Trong trường hợp này, C đã phát huy quyền nào dưới đây?

A. Quyền sáng tạo.         

B. Quyền học tập.        

C. Quyền phát triển.    

D. Quyền lao động.

Câu 19: Anh B là người dân tộc thiểu số đang làm việc tại Hà Nội. Vừa qua, anh có tham gia ứng cử HĐND Quận nhưng bị gạt khỏi danh sách vì là người dân tộc thiểu số, không phải là người địa phương. Trường hợp này, anh B nên sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích 

A. Quyền bình đẳng.            

B. Quyền ứng cử.           

C. Quyền tố cáo.         

D. Quyền khiếu nại.

Câu 20: Khi không còn yêu nhau nữa, K đã đăng những hình ảnh riêng tư giữa mình với người

yêu L lên mạng nhằm tống tiền. Trong trường hợp này, L nên làm gì để bảo vệ lợi ích của mình?

A. Im lặng coi như không biết gì.

B. Đưa tiền cho K để những hình ảnh riêng tư được gỡ xuống.

C. Tố cáo ngay việc làm của K với cơ quan có thẩm quyền.

D.Thông báo với bạn bè biết về sự thật.

Câu 21: D có năng khiếu về hội họa và đã giành Giải thưởng Quốc gia về sáng tác tranh nên D được tuyển thẳng vào Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Vậy D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

B. Đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

C. Được phát triển tinh thần, trí tuệ.

D. Tự do sáng tác văn học nghệ thuật.

Câu 22: Để thực hiện quan điểm “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, Nhà nước ta cần thực hiện chính sách nào dưới đây?

A. Thực hiện chính sách học phí cho các đối tượng chính sách.

B. Giúp đỡ học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

C. Đãi ngộ xứng đáng đối với người có công hiến quan trọng cho đất nước.

D. Bảo vệ quyền phát minh, sáng chế đối với các công trình nghiên cứu.

Câu 23: Chủ thể nào dưới đây có quyền tố cáo?

A. Công dân.                         

B. Cơ quan nhà nước.

C. Tổ chức.                            

D. Ban lãnh đạo cơ quan.

Câu 24: Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội bằng

việc làm nào dưới đây ?

A. Tuyên truyền các chương trình hành động của Đoàn.

B. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể

C. Tham gia các hoạt động nhân đạo trong nhà trường.

D. Góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật liên quan đến học

Câu 25: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về quyền bầu cử, ứng cử của công dân?

A. Không phân biệt trình độ văn hoá, nghề nghiệp.

B.  Không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo.

C. Không phân biệt tình trạng pháp lý.

D. Không phân biệt người ốm đau, già yếu, tàn tật.

Câu 26: Quyền tự do kinh doanh được hiểu là mọi công dân được tự do

A. kinh doanh trong mọi ngành, nghề.

B. kinh doanh khi có đủ các điều kiện do pháp luật quy định.

C. thực hiện kinh doanh bất kì mặt hàng nào.

D. mở rộng quy mô và hình thức kinh

Câu 27: Các công dân từ đủ 21 tuổi trở lên, không vi phạm các điều cấm và có khả năng, trách

nhiệm với cử tri đều có thể ứng cử hoặc được cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội

A. Giới thiệu ứng cử.               

B. Đề bạt.                     

C. Đề cử.                     

D. Chọn lựa.

Câu 28: T đang là học sinh tiểu học, nhiều lần chứng kiến bạn P làm thuê ở một cửa hàng bán chè bị ông bà chủ mắng chửi, đánh đập rất nặng. T có quyền tố cáo với cơ quan công an không ? Vì sao ?

A. Có, vì tố cáo là quyền của mọi công dân.

B. Có, vì học sinh tiểu học đã đủ tuổi được quyền tố cáo.

C. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo.

D. Không, vì tố cáo là điều không có lợi cho trẻ

Câu 29: Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể hiện quyền

A. dân chủ của công dân.

B. sáng tạo của công dân.

C. học tập của công dân.

D. phát triển của công dân.

Câu 30: H là một người khuyết tật nhưng em luôn nỗ lực vượt lên số phận. Em đã đạt huy chương

Vàng môn cử tạ tại Paragame. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền gì dưới đây?

A. Quyền sáng tạo.       

B. Quyền lao động.    

C. Quyền phát triển.    

D. Quyền học tập.

Câu 31: Theo quy định của pháp luật, đối với các doanh nghiệp khác nhau thì mức thuế

A. bằng nhau.          

B. tương đương nhau.          

C. giống nhau.             

D. khác nhau.

Câu 32: Nhà nước sử dụng công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong

những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?

A. Lãi suất ngân hàng.                                       

B. Thuế.

C. Tín dụng.                                                       

D. Tỉ giá ngoại tệ.

Câu 33: Trường hợp nào dưới đây không được đăng ký kinh doanh?

A. Người chưa thành niên.         

B. Tổ chức.

C. Người thành niên.                 

D. Cán bộ công chức về hưu.

Câu 34: Nước thải của nhà máy Y đã được xử lí đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường. Trong trường hợp này, công ty Y đã

A. Chú trọng môi trường làm việc của công nhân.

B. Bảo đảm an toàn trong sản xuất kinh

C. Thể hiện trách nhiệm của công ty đối với môi trường.

D. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh

Câu 35: Thực hiện chính sách giúp đỡ học sinh nghèo, con em liệt sĩ, thương binh, trẻ tàn tật,… Nhà nước thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Tự do lựa chọn ngành nghề.           

B. Học thường xuyên.

B. Đối xử bình đẳng trong học tập.      

D. Học không hạn chế.

Câu 36: Những học sinh giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học. Điều này thể hiện quyền

A. sáng tạo của công dân.                  

B. phát triển của công dân.

C. học tập của công dân.                    

D. bình đẳng của công dân.

Câu 37: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở phạm vi nào sau đây?

A. Phạm vi cơ sở.                             

B. Phạm vi địa phương.

C. Phạm vi cơ sở và địa phương.        

D. Phạm vi cả nước.

Câu 38: Trong xu thế toàn cầu hóa và quốc tế hóa hiện nay, mỗi một quốc gia nên chọn con đường phát triển đất nước theo hướng nào ?

A. Sáng tạo.                  

B. Bền vững.                 

C. Năng động.             

D. Liên tục.

Câu 39: Ngày 28.12.2012, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc làm này đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

B. Đóng góp ý kiến về các văn bản luật.

C. Biểu quyết các vấn đề trọng đại của đất nước.

D. Tự do ngôn luận.

Câu 40: Năm nay tuy đã 90 tuổi, nhưng ông M vẫn còn thích học. Ông đăng kí lớp học về nghệ thuật khiêu vũ. Các con cháu của ông ra sức ngăn cản với nhiều lí do. Lí do nào dưới đây là trái với quy định của pháp luật ?

A. Không còn quyền học tập nữa.                      

B. Tuổi tác đã cao.

C. Không còn khả năng học tập.                        

D. Học thêm chẳng để làm gì.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

A

C

D

C

D

D

D

C

B

D

C

B

B

B

D

A

B

A

D

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ĐA

A

C

A

D

C

B

A

A

C

C

D

B

A

D

C

B

D

B

A

A

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button