Hóa HọcLớp 11

Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 10

 Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 10

ĐỀ BÀI

Câu 1: (1,5 điểm) Viết đồng phân và gọi tên thay thế các Ankan có công thức phân tử C5H12.

Câu 2: (1,0 điểm) Cho công thức phân tử các Ancol sau, hãy viết 01 công thức cấu tạo thu gọn và gọi tên thay thế (hoặc tên thông thường) tương ứng:

a) C2H5

Bạn đang xem: Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 10

b) C5H11OH.

Câu 3: (0,5 điểm) Gọi tên thay thế (hoặc tên thông thường) các chất có công thức cấu tạo thu gọn như sau:

a) HCHO.

b) CH3

Câu 4: (2,0 điểm) Hoàn thành sơ đồ phương trình hóa học sau (ghi rỏ điều kiện nếu có): 

   

Câu 5: (1,5 điểmBằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau: Axetilen (CH≡CH), Etilen (CH2=CH2) và Metan (CH4).

Câu 6: (1,0 điểmCho 3,7 gam  một Ancol no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với Natri (dư) thấy có 0,56 lít khí H2 thoát ra (ở đktc). Xác định công thức phân tử của X.

Câu 7: (2,5 điểm) Cho 7,0 gam hỗn hợp A gồm Phenol (C6H5OH) và Etanol (C2H5OH)  tác dụng với Natri (dư) thu được 1,12 lít khí hiđro H2 (ở đktc).

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

(Biết: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23)

———————HẾT——————-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

 Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 10 -

 Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 10 -

 Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 10 -

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button