Lớp 12Vật Lý

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 19

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 19

ĐỀ BÀI

Phần I: Trắc nghiệm (7.0 điểm)

Câu 1: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

A. Phản xạ.

Bạn đang xem: Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 19

B. Truyền được trong chân không.

C. Mang năng lượng.

D. Khúc xạ.

Câu 2: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.

C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

Câu 4: Tia tử ngoại

A. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma

B. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước

C. không truyền được trong chân không.

D. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.

Câu 5: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

A. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.

B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.

C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

Câu 6: Có bốn bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ  . Các bức xạ này được sắp xếp theo thức tự bước sóng tăng dần là :

A. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ, tia hồng ngoại.

B. Tia γ ,tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.

C. tia γ, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại

D. Tia γ , ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại.

Câu 7: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có

A. cùng khối lượng

B. cùng số nơtrôn

C. cùng số nuclôn           

D. cùng số prôtôn

Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân:  . Hạt nhân X là

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất

Câu 9: Hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất biến đổi thành hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất do phóng xạ

A. α và β.

B. β.

C. α.                               

D. β+

Câu 10: Trong hạt nhân nguyên tử Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất có

A. 84 prôtôn và 210 nơtron.

B. 126 prôtôn và 84 nơtron.

C. 210 prôtôn và 84 nơtron.

D. 84 prôtôn và 126 nơtron.

Câu 11: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện λ0. Chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng λ < λ0. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là C. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện được xác định bởi công thức:

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất

Câu 12: Trong nguyên tử hidro, với r0 là bán kính B0 thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectron có thể là:

A. 12r­0

B. 26r0

C. 9r0                              

D. 10r0

Câu 13: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu đỏ và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

A. khoảng vân tăng lên.

B. khoảng vân giảm xuống.

C. vị trí vân trung tâm thay đổi.

D. khoảng vân không thay đổi.

Câu 14: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.

B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 15: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là

A. 600m

B. 0,6m

C. 60m                            

D. 6m

Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55µm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,2mm.

B. 1,0mm.

C. 1,3mm.                 

D. 1,1mm.

Câu 17: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A. 10,2 eV.

B. -10,2 eV.

C. 17 eV.                        

D. 4 eV.

Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,5 mm.

B. 0,7 mm.                      

C. 0,4 mm.                        

D. 0,6 mm.

Câu 19: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắC. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,50.10-6 m.

B. 0,55.10-6 m.

C. 0,45.10-6 m.                

D. 0,60.10-6 m.

Câu 20: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?

A. 3.

B. 1.

C. 6.                                

D. 4.

Câu 21: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 mm, λ2 = 0,21 mm và λ3 = 0,35 mm. Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

A. Hai bức xạ (λ1 và λ2).

B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.

C. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3).

D. Chỉ có bức xạλ1.

Câu 22: Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là:

A. 1/3

B. 3.

C. 4/3                              

D. 4.

Câu 23: Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là

A. 8 giờ.

B. 4 giờ.

C. 2 giờ                     

D. 3 giờ.

Câu 24: Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,6625 µm là

A. 3.10-18 J.

B. 3.10-20 J.

C. 3.10-17 J.                     

D. 3.10-19 J.

Câu 25: Hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhấtcó khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là

A. 0,6321 MeV.

B. 63,2152 MeV.

C. 6,3215 MeV.              

D. 632,1531 MeV.

Câu 26:  Cho phản ứng hạt nhân: Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất. Lấy khối lượng các hạt nhân

 Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất  lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng này, năng lượng

A. thu vào là 3,4524 MeV.

B. thu vào là 2,4219 MeV.

C. tỏa ra là 2,4219 MeV.

D. tỏa ra là 3,4524 MeV.

Câu 27: Chất phóng xạ iốt Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất  có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200g chất này. Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là:

A. 50g

B. 25g

C. 150g                           

D. 175g

Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L.

B. O.

C. N.                               

D. M.

Phần II: Tự luận (3.0 điểm)

Câu 1. (1.0 điểm)

Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,60 μm, ánh sáng có chiếu vào kim loại này có bước sóng 0,40 μm.

a/ Xác định công thoát của kim loại trên.

b/ Tính vận tốc ban đầu cực đại của quang electron.

Câu 2. (1.0 điểm)

Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức – Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất

a/ Tính bán kính quỹ đạo dừng N.

b/ Tính bước sóng của bức xạ khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2

Câu 3. (1.0 điểm)

Cho phản ứng hạt nhân: Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất. Lấy khối lượng các hạt nhân

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất  lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c2.

a/ Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng này.

b/ Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g He. 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm 0.25 điểm/ đáp án đúng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

B

D

B

C

D

D

C

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

A

D

A

D

A

C

D

C

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

A

B

C

A

C

C

D

A

 

 

 Phần II: Tự luận

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

a/ A= hc/λ0 = 3,3125.10-19 J.

b/ e = A+1/2mv2 .Suy ra v = 6.105m/s

0.5

0.5

Câu 2

 Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 19 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất

0.5

0.5

Câu 3

a/ (mNa + mH – mHe – mNe).931,5MeV = 2,4219 MeV.

b/ ¼.6,023.1023. 2,4219 MeV= 3,647.1023 MeV

0.5

0.5

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button