Lớp 12Vật Lý

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 5

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 5

ĐỀ BÀI

Cho biết:hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C; me = 9,1.10-31kg;1eV=1,6.10-19J; số Avogadro

NA= 6.02.1023  mol-1; bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m.

Câu 1: Chiếu vào một kim loại ánh sáng có bước sóng l = 0,4µm, công suất của chùm sáng chiếu tới là P = 3mW. Tính số photon mà chùm sáng phát ra trong một phút?

Bạn đang xem: Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 5

Câu 2: Một kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 600nm được chiếu bởi một tia sáng đơn sắc có bước sóng λ = 400nm. Cho rằng năng lượng photon mà một electron hấp thụ một phần để giải phóng nó, phần còn lại biến thành động năng cực đại của electron.Tính động năng cực đại đó?

Câu 3: Trong nguyên tử Hidro,bán kính quỹ đạo dừng thứ năm (n = 5) là 13,25.10-10m. Một bán kính khác bằng 4,77.10-10 m sẽ ứng với bán kính quỹ đạo dừng thứ mấy?

Câu 4: là chất phóng xạ α. Ban đầu có 20g Po nguyên chất, chu kỳ bán rã là 138,4 ngày đêm.Tìm khối lượng còn lại của Po sau 1 năm. ( Coi 1 năm có 365 ngày ).

Câu 5: Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhấthấp thụ nơtrôn nhiệt, phân hạch và sau một vài quá trình phản ứng dẫn đến kết quả tạo thành các hạt nhân bền theo phương trình sau:

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất

trong đó x và y tương ứng là số hạt nơtrôn, êlectrôn phát ra. Hãy tìm x và y?

Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất . Tính năng lượng tỏa ra (theo đơn vị Jun) khi phân tích hòan tòan 1g Li từ phản ứng trên? Cho NA = 6,02.1023 mol-1.

Câu 7: Một ống phóng tia X có điện áp giữa Anốt và Catốt là UAK = 2.10 4 V.Tìm tần số lớn nhất của chùm tia X? ( Bỏ qua động năng ban đầu của các electron khi bứt ra khỏi catốt)

Câu 8: Đồng vị phóng xạ Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhấtphân rã α, biến đổi thành đồng vị bền Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt α và số hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất (được tạo ra) gấp 6 lần số hạt nhânĐề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất còn lại. Tính thời gian t?

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu 1

Ta có np = Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất = 3,62.1017 hạt

0,5 điểm

Câu 2

Ta có A = Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất  = 3,3125.10-19J

Công thức Anhx-tanh cho: ε = A + Wđmax suy ra Wđmax = 1,65625.10-19J

0,5 điểm

Câu 3

rn = n2r0, r5 = 52r0

→n = 3. Quỹ đạo này là quỹ đạo M

0,5 điểm

Câu 4

m=m0.2-t/T   =3,215g

0,5 điểm

Câu 5

            x=3,   y=8

0,5 điểm

Câu 6

Số hạt Li trong 1g: Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 5 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất = 1.1023 hạt.

Năng lượng tỏa ra: W = NLi.w = 4,8.1023MeV = 7,68.1010J

0,5 điểm

Câu 7

eUAk=hfmax  → fmax=4,83.1018 Hz

0,5 điểm

Câu 8

Tại thời điểm t: Nα + NPb = 6NPo = 2NPb → NPb = 3NPo.

Mà NPb = ΔNPo nên dễ dàng thấy được t = 2T = 276 ngày.

0,5 điểm

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button