Địa LýLớp 11

Địa Lí 11 Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

I. SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC

– Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, được chia làm 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển.

1. Các nước phát triển

Bạn đang xem: Địa Lí 11 Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

– Có bình quân tổng sản phẩm trong nước theo đầu người (GDP/người) cao.

– Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều.

– Chỉ số phát triển con người (HDI) cao.

2. Các nước đang phát triển

– Thường có GDP/người thấp, nợ nhiều, HDI thấp.

– Một số nước vùng lãnh thổ đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi là các nước công nghiệp mới (NICs) như: Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ác-hen-ti-na…

II. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC

1. GDP/người có sự chênh lệch lớn giữa 2 nhóm nước

– Các nước phát triển có GDP/người cao gấp nhiều lần GDP/người của các nước đang phát triển.

2 Cơ cấu GDP phân theo khu vực (KV) kinh tế có sự khác biệt (Năm 2004)

a) Các nước phát triển

– KV I chiếm tỉ lệ thấp (2%).

– KV III chiếm tỉ lệ cao (71%).

b) Các nước đang phát triển

– KV I chiếm tỉ lệ còn tương đối lớn (25%).

– KV III mới chỉ đạt 43% (dưới 50%).

3. Các nhóm nước có sự khác biệt về các chỉ số xã hội

– Các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển về:

+ Tuổi thọ bình quân: 76 so với 65 tuổi (năm 2005).

+ Chỉ số HDI: 0,855 so với 0,694 (năm 2003).

III. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

1. Thời điểm xuất hiện và đặc trưng

– Thời gian: Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI.

– Đặc trưng:

+ Xuất hiện, bùng nổ công nghệ cao.

+ Bốn công nghệ trụ cột là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

2. Ảnh hưởng

– Xuất hiện nhiều ngành mới, nhất là trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ.

– Xuất hiện nền kinh tế tri thức..

Xem thêm Giải Địa 11: Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button