Lịch SửLớp 12

Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mỹ là

Câu hỏi : Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mỹ là:

A. Mở rộng lãnh thổ.

B. Duy trì nền hòa bình thế giới

Bạn đang xem: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mỹ là

C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

D. Khống chế các nước khác.

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Duy trì nền hòa bình thế giới

– Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mỹ là duy trì nền hòa bình thế giới.

Giải thích:

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách đối ngoại của Mĩ và Liên Xô khác nhau => mục đích sử dụng vũ khí nguyên tử của hai cường quốc này cũng khác nhau: 

– Chính sách đối ngoại của Liên Xô là: thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa => mục đích sử dụng vũ khí nguyên tử là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

 – Chính sách đối ngoại của Mĩ là: thực hiện chiến lược toàn cầu để bá chủ thế giới => mục đích sử dụng vũ khí nguyên tử để khống chế các nước khác.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) nhé!

1. Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70

a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 – 1950)

* Bối cảnh:

– Thuận lợi: 

+ Uy tín chính trị và địa vị quốc tế của Liên Xô được nâng cao.

+ Nhân dân gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

– Khó khăn:

+ Bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá nặng nề: 20 triệu người chết, 1710 thành phố và hơn 70.000 làng mạc bị thiêu hủy, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá..

+ Các nước tư bản bao vây, cấm vận và cô lập.

* Chủ trương:

– Khôi phục kinh tế, hàn hắn vết thương chiến tranh.

– Củng cố quốc phòng, tăng cường tiềm lực đất nước.

– Tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

* Thành tựu: 

– Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng.

– Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ.

Liên Xô thử thành công bom nguyên tử

– Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh.

b. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70).

– Hoàn cảnh lịch sử:

+ Luôn bị các nước tư bản phương Tây chống phá cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự.

+ Đầu tư một khoản lớn cho quốc phòng để bảo vệ nền an ninh và thành quả công cuộc xây dựng CNXH.

+ Hỗ trợ cho các nước trong hệ thống XHCN.

+ Thành tựu đạt được:

Lĩnh vực

Nội dung

Kinh tế
  • Công nghiệp: Giữa những năm 1970, là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân…)
  • Nông nghiệp: sản lượng tăng trung bình hàng năm 16%.
Khoa học kĩ thuật
  • Năm 1957 phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.
  • Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài ngoài.
Xã hội
  • Tỷ lệ công nhân  chiếm 55 %  số người lao động.
  • Trình độ học vấn của người dân được nâng cao (3/4 số dân có trình độ trung học và đại học).
Chính trị
  • Tương đối ổn đinh
Đối ngoại
  • Bảo vệ hòa bình thế giới.
  • Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
  • Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

2. Các nước Đông Âu từ 1945 – 1975

a. Sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu 1945-1949

– 1944 – 1945 nhân dân Đông Âu phối hợp Hồng Quân Liên Xô truy kích quân Đức, đã giành chính quyền và thành lập các Nhà nước dân chủ nhân dân: Ba Lan, Rumani, Hungari, Bulgari, Tiệp Khắc, Nam Tư, Anbani, riêng CHDC Đức ra đời tháng 10/1949.

– Tại Đức: Đức tạm chia thành 4 khu vực chiếm đóng của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp. Nhưng với âm mưu phục hồi chủ nghĩa quân phiệt, chia cắt lâu dài nước Đức, các nước Anh, Pháp, Mỹ lập Cộng Hòa Liên bang Đức (9-1949). Thể theo nguyện vọng của nhân dân, được sự giúp đỡ của Liên Xô, CHDC Đức thành lập (10-1949)

* Nhà nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu là chính quyền liên hiệp nhiều giai cấp, đảng phái:

– Từ 1945 – 1949 tiến hành cải cách ruộng đất.

– Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước.

– Ban hành các quyền tự do dân chủ, nâng cao đời sống của nhân dân.

– Củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

– Các thế lực phản động trong và ngoài nước tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của các nước Đông Âu nhưng đều thất bại.

* Các nước CHND Đông Âu ra đời là thay đổi lớn đối với cục diện châu Âu.

 b. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu

* Hoàn cảnh

– 1950-1975 Đông Âu thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn và phức tạp.

– Xuất phát từ trình độ phát triển thấp, bị bao vây kinh tế, các thế lực phản động chống phá.

* Thành tựu: 

– Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và sự nỗ lực của nhân dân Đông Âu.

– Xây dựng nền công nghiệp dân tộc, điện khí hóa.

– Nông nghiệp phát triển nhanh chóng.

– Trình độ khoa học-kỹ thuật được nâng cao

– Trở thành các quốc gia công – nông nghiệp.

* Ý nghĩa: 

– Làm thay đổi cục diện Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống.

3. Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở châu Âu

a. Quan hệ kinh tế, khoa học – kỹ thuật

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV thành lập ngày 08.01.1949):

– Các nước Đông Âu đã hoàn thành CMDCND và bước vào thời kỳ xây dựng CNXH.

– Hội Đồng Tương Trợ Kinh tế (SEV) thành lập ngày 8-1-1949 gồm Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Anbani, Bung ga ri, Hungari, Rumani sau thêm CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba và Việt Nam

* Mục đích

– Tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

– Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật …

– Thu hẹp dần về trình độ phát triển kinh tế.

– Thành tựu: đã thúc đẩy các nước XHCN phát triển kinh tế và kỹ thuật, tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật để đẩy mạnh việc việc xây dựng CNXH, nâng cao đời sống nhân dân.

* Tác động

– Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp 10%/ năm.

– GDP tăng 5,7 lần.

– Liên Xô giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của khối này, viện trợ không hoàn lại cho các nước thành viên 20 tỷ Rúp.

* Thiếu sót, hạn chế

– Không hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.

– Chưa áp dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ.

– Do cơ chế quan liêu và bao cấp.

* Ý nghĩa

– Các nước Xã hội chủ nghĩa có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Nâng cao đời sống nhân dân

– Ngày 28-8-1991 ngừng hoạt động.

b. Quan hệ chính trị – quân sự

Tổ chức Hiệp ước Vacxava thành lập ngày 14.05.1955.

– Hiệp ước Vacsava thành lập ngày 14-5-1955 gồm Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Anbani, Bungari, Hungari, Rumani, CHDC Đức.

Mục đích hoạt động:

– Mục tiêu

+ Là liên minh phòng thủ về quân sự, chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Châu Âu.

+ Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và duy trì hòa bình của châu Âu, thế giới

+ Tạo thế cân bằng về quân sự giữa các nước XHCN và đế quốc vào đầu những năm 1970.

+ Sau những biến động chính trị lớn ở Đông Âu, những người đứng đầu 2 nước Liên Xô và Mỹ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lạnh (1989), ngày 1-7-1991, tổ chức này ngừng hoạt động.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button