Hóa HọcLớp 11

Đồng phân là những chất

Câu hỏi: Đồng phân là những chất có cùng

A. công thức cấu tạo

B. công thức phân tử

Bạn đang xem: Đồng phân là những chất

C. tính chất hóa học

D. tính chất vật lý

Lời giải:

Đáp án đúng là : B. công thức phân tử

Giải thích:

Khái niệm: những chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử  là những chất đồng phân .

Cùng THPT Ninh Châu đi tìm hiểu chi tiết về đồng đẳng đồng phân nhé.

I. Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm na một cách đơn giản thì đồng đẳng là cùng một dãy hợp chất có cùng công thức tổng quát nhưng hơn kém nhau một nhóm CH2, còn đồng phân là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo, dẫn tới tính chất hóa học khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một dãy các hợp chất (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, với các tính chất hóa học tương tự do sự hiện diện của cùng một nhóm chức, và thể hiện các tính chất vật lý biến đổi dần dần do kết quả của việc tăng kích thước và khối lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp chất trong cùng một dãy đồng đẳng khác nhau bằng một hay nhiều nhóm CH2

– Sau đây là dãy đồng đẳng của các hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n≥1).

+ AnkenCnH2n(n≥2) .

+ Ankadien:CnH2n – 2(n≥3).

+ Ankin:CnH2n – 2(n≥2).

+ Dãy đồng đẳng của benzen:CnH2n – 6(n≥6)

Ví dụ: Dãy đồng đẳng của Ankan:  mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

2. Đồng phân là gì?

a. Khái niệm về đồng phân

– Đồng phân là các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

– Cần chú ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

b. Đồng phân của các hidrocacbon

 * Ankan: CnH2n+2 (n ≥  1). 

   – Chỉ có một loại đồng phân mạch cacbon

 

 * Anken: CnH2n (n ≥ 2) . 

 – Đồng phân xicloankan (n ≥ 3)

 – Đồng phân anken 

  + Đồng phân cấu tạo: 

    * Đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥ 4);

    * Đồng phân mạch C (n ≥ 4);

  + Đồng phân hình học.

    * Điều kiện để anken A – C(B) = C(X) – Y có đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.

     * Đồng phân hình học gồm đồng phân cis và đồng phân trans:

        Đồng phân cis: mạch C chính cùng một phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

        Đồng phân trans: mạch C chính ở khác phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

* Ankadien: CnH2n – 2 (n ≥ 3). 

 – Đồng phân ankin

 – Đồng phân ankađien

  + Đồng phân cấu tạo: 

    * Đồng phân vị trí liên kết đôi 

    * Đồng phân mạch C

  + Đồng phân hình học.

* Ankin: CnH2n – 2 (n ≥ 2). 

 – Đồng phân ankin

  + Đồng phân cấu tạo: 

    * Đồng phân vị trí liên kết ba 

    * Đồng phân mạch C

 – Đồng phân ankađien

* Dãy đồng đẳng của benzen: CnH2n – 6  (n ≥ 6)

 – Đồng phân cấu tạo: 

  + Đồng phân mạch nhánh.

  + Đồng phân vị trí nhánh trên vòng.

3. Sự khác biệt giữa đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học là gì?

    Hai nhóm đồng phân chính là đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học. Sự khác biệt cơ bản giữa đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học là các đồng phân cấu tạo có cùng công thức hóa học, nhưng cách sắp xếp nguyên tử khác nhau trong khi đồng phân hình học có cùng công thức hóa học và cách sắp xếp nguyên tử, nhưng cách sắp xếp không gian khác nhau. Hơn nữa, đồng phân cấu tạo có cách sắp xếp nguyên tử khác nhau trong khi đồng phân hình học có cùng cách sắp xếp các nguyên tử.

    Hơn nữa, sự khác biệt nói trên dẫn đến sự khác biệt quan trọng giữa đồng phân cấu trúc và đồng phân hình học. Đó là; các đồng phân cấu tạo có các tính chất hóa học và vật lý rất khác nhau trong khi các đồng phân hình học có các tính chất hóa học và vật lý tương đối gần nhau.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button