Công NghệLớp 11

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Câu hỏi: Đường bao mặt cắt chập vẽ bằng nét gì?

A. Nét gạch chấm mảnh

B. Nét đứt mảnh

Bạn đang xem: Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

C. Nét liền đậm

D. Nét liền mảnh

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Đường bao mặt cắt chập vẽ bằng nét liền mảnh.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về lí thuyết và bài tập liên quan nhé:

I – KHÁI NIỆM HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT

Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh… nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt, làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa. Trên các bản vẽ kĩ thuật thường dùng mặt cắt và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong vật thể.

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó, được các hình:

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 2)

– Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt

– Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

Mặt cắt được thể hiện bằng đường kẻ gạch gạch.

II – MẶT CẮT

Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể.

1. Mặt cắt chập

Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản

2. Mặt cắt rời

Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm. Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 3)

III – HÌNH CẮT

Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

1. Hình cắt toàn bộ

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 4)

Hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể

2. Hình cắt một nửa: (bán phần)

Hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng. Thường không vẽ các nét đứt ở phần hình chiếu khi chúng được thể hiện trên phần hình cắt

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 5)

3. Hình cắt cục bộ

Hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt. Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 6)

Luyện tập giải bài tập SGK

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 22 Công nghệ 11: Thế nào là mặt phẳng cắt, hình cắt, mặt cắt.

Lời giải:

– Mặt phẳng cắt là măt phẳng song song với mặt phẳng chiếu, đi qua tâm của vật thể, chia vật thể ra làm 2 phần.

– Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt.

– Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 23 Công nghệ 11: Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào?

Lời giải:

– Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Còn mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm.

– Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản. Còn mặt cắt rời được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh.

Câu 1 trang 24 Công nghệ 11: Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Lời giải:

Hình cắt và mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể. Đối với vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu không sử dụng hình cắt và mặt cắt thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa.

Câu 2 trang 24 Công nghệ 11: Phân biệt các loại hình cắt: Hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ.

Lời giải:

– Hình cắt toàn bộ: Sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

– Hình cắt một nửa: Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng.

– Hình cắt cục bộ: Biển diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.

 

Hình cắt toàn bộ

Hình cắt một nửa

Hình cắt cục bộ

Thành phần cấu thành Sử dụng một mặt phẳng cắt. Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Dưới dạng hình cắt và đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.
Biểu diễn vật thể. Biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. Biểu diễn vật thể đối xứng. Biển diễn một phần vật thể

Bài 1 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ hình cắt toàn bộ của giá đỡ trong hình 4.8

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 7)

Lời giải:

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 8)

Bài 2 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ hình cắt một nửa của gối cột cho trong hình 4.9

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 9)

Lời giải:

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 10)

Bài 3 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt phần có rãnh của trục cho trong hình 4.10

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 11)

Lời giải:

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng (ảnh 12)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button