Lớp 10TIn Học

Đường dẫn đầy đủ là? | Tin học 10

Câu hỏi: Đường dẫn đầy đủ là? 

A. Là một thư mục chứa tệp

B. Có cả tên ổ đĩa

Bạn đang xem: Đường dẫn đầy đủ là? | Tin học 10

C. Không có tên ổ đĩa

D. Là một tệp chứa thư mục 

Lời giải:

Đáp án đúng: B. Có cả tên ổ đĩa 

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về đường dẫn nhé!

I. Tìm hiểu chung

1. Tệp và tên tệp

    a. Khái niệm tệp

+ Tệp, còn được gọi là tập tin là tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lý. Mỗi tệp có 1 tên để truy cập.

    b. Quy tắc đặt tên tệp

        * Hệ điều hành Windows:

 – Tên tệp không quá 255 ký tự, thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng, ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.).

 – Phần mở rộng không nhất thiết phải có, được hệ điều hành dùng để phân loại tệp.

 – Tên tệp không chứa một trong các ký tự sau: / : * ? “ < > |

        Ví dụ: Tên đúng: abc.efgh

Tên sai: hoi?ban.mdf

[CHUẨN NHẤT] Đường dẫn đầy đủ là?

2. Thư mục

 – Để quản lý tệp một cách dễ dàng, hệ điều hành tổ chức lưu trữ tệp trong các thư mục.

– Mỗi đĩa có thư mục được tạo tự động gọi là thư mục gốc.

– Trong thư mục có thể tạo các thư mục khác, chúng gọi là thư mục con.

– Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ. Như vậy thư mục có thể chứa tệp và thư mục con.

– Ngoại trừ thư mục gốc, mọi thư mục đều phải được đặt tên, theo quy tắc đặt phần tên của tệp.

– Trong cùng một thư mục không thể có 2 thư mục hoặc 2 tệp trùng tên.

– Có thể hình dung cấu trúc thư mục như hình cây, mỗi thư mục là một cành, mỗi tệp là một lá, mỗi lá thuộc một           cành nào đó, mỗi cành có thể có các cành con.

II. Đường dẫn là gì?

1. Khái niệm

Khi trên đĩa đã có một tổ chức thư mục thì việc quản lý tập tin sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi đó người sử dụng muốn truy cập đến một đối tượng (một tập tin hay một thư mục con) không chỉ đơn giản là đưa ra tên của nó (vì có thể có nhiều tập tin hay thư mục con trùng tên trên các thư mục khác nhau) mà phải xác định thật rõ ràng về vị trí của đối tượng cần truy cập

Hiểu cụ thể, đường dẫn (Path) là một chuỗi tên các thư mục mà ta cần phải đi qua để đến được tập tin cần dùng. Trong đường dẫn tên các thư mục được cách nhau bởi dấu (dấu số trái), trong đó thư mục đứng sau phải là con của thư mục đứng ngay trước nó 

Ví dụ: 

– C:WINDOWSASYMRUNTIME là đường dẫn đến thư mục RUNTIME trong thư mục C:WINDOWSASYM

– C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYS là đường dẫn đến tập tin ANSI.SYS trong thư mục C:WINDOWSCOMMAND

2. Ví dụ minh họa

Để hiểu được đường dẫn đầy đủ, trước tiên bạn phải biết điểm bắt đầu.

+ Thư mục gốc /nó là điểm khởi đầu của các hệ điều hành dựa trên * nix. Nó chứa tất cả các thư mục khác cả hệ thống và người dùng.

+ Thư mục nhà của người dùng /home/USERNAME/hoặc~/ viết tắt là chứa các tệp và thư mục của người dùng. Ví dụ: Hình ảnh, Âm nhạc, Tài liệu, v.v … Mỗi thư mục này được tham chiếu như /home/USERNAME/DIRECTORY. Ví dụ: Tài liệu được đặt tại /home/USERNAME/Documents.

+ Giống như với các thư mục, các tệp được tham chiếu theo cùng một cách, ví dụ: một tệp có tên my_script nằm trong thư mục chính của người dùng sosytee có thể được tham chiếu bằng đường dẫn đầy đủ /home/sosytee/my_script hoặc ~/my_script viết tắt.

+ Cả hai tệp và thư mục có thể được tham chiếu / truy cập bằng cách sử dụng đường dẫn đầy đủ của chúng từ mọi nơi trong hệ thống. Ngoài ra, người ta có thể truy cập chúng chỉ bằng tên của chúng nếu nó nằm trong cùng thư mục. Ví dụ: nếu người dùng đang ~/sử dụng thiết bị đầu cuối, anh ta có thể truy cập my_script tệp bằng cách sử dụng chỉ my_script.

+ Ngoài ra, người ta có thể truy cập các thư mục và tệp bằng cách chỉ sử dụng tên của họ, nếu chúng được đặt ở biến PATH của anh ta. Bạn có thể thấy những gì được lưu trữ trong PATH bằng cách sử dụng echo $PATH .

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button