Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 1 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng

Bài 1 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Để hai sóng cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?

A. Cùng biên độ và cùng pha.

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 193 sgk Vật Lý 12 nâng cao

B. Cùng biên độ và ngược pha.

C. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D. Hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Lời giải:

Chọn C.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 36. Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button