Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 1 trang 247 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 52: Chuẩn độ Oxi hóa- khử bằng phương pháp Pemanganat

Bài 1 (trang 247 sgk Hóa 12 nâng cao):

Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng xiđerit, người ta làm như sau: Cân 0,6 gam mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được dụng dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2 ml dung dịch chuẩn thu được. Hãy tính % theo khối lượng của FeCO3 trong quặng MFeCO3 =116 g/mol.

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 247 sgk Hóa 12 nâng cao

A. % FeCO3 =12,18%

B. % FeCO3 = 60,9%

C. % FeCO3 = 24,26%

D. % FeCO3 = 30,45%

Lời giải:

  nKMnO4= 6,3.10-4 (mol)

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

nFeSO4 = 5nKMnO4 = 3,15.10-3 mol = nFe2+ = nFeCO3

=> Khối lượng FeCO3= 3,15.10-3.116 = 0,3654 (gam)

%(m)FeCO3 = 0,3654 : 0,6 x 100 = 60,9%

Đáp án B

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button