Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 1 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 56: Phản ứng phân hạch

Bài 1 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao

 Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng.

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao

A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

B. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một notron.

C. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài notron, sau khi hấp thụ một notron chậm.

D. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát.

Lời giải:

Chọn C.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 56. Phản ứng phân hạch

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button