Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 1 trang 36 SGK Hóa 12

Bài 7. Luyện tập Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Bài 1 (trang 36 SGK Hóa 12)

Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 36 SGK Hóa 12

B. Nước brom và NaOH.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Lời giải:

Đáp án A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

Phương trình hóa học:

Giải Hóa 12: Bài 1 trang 36 SGK Hóa 12 –

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 7. Luyện tập cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button