Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 12 trang 113 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 19: Hợp kim và kim loại

Bài 12 (trang 113 sgk Hóa 12 nâng cao):

Hai lá kim loại cùng chất có khối lượng bằng nhau: Một được ngâm vào dung dịch Cd(NO3)2, một được ngâm vào Pb(NO3)2, cả hai lá kim loại đều bị oxi hóa thành ion kim loại 2+. Sau một thời gian lấy các lá kim loại ra khỏi dung dịch. Nhận thấy khối lượng lá kim loại được ngâm trong dung dịch muối cadimi tăng thêm 0,47%, còn lá kim loại kia tăng thêm 1,42%. Biết khối lượng của hai lá kim loại tham gia phản ứng là như nhau. Hãy xác định tên của hai lá kim loại đã dùng

Bạn đang xem: Giải Bài 12 trang 113 sgk Hóa 12 nâng cao

Lời giải:

M + Cd(NO3)2 → M(NO3)2 + Cd (1)

Theo (1):

khối lượng tăng (112-A)gam

=> x gam A phản ứng

→ khối lượng tăng 

%khối lượng tăng là:

Giải bài 12 trang 113 sgk Hóa 12 nâng cao –

M + Pb(NO3)2 → M(NO3)2 + Pb (2)

Theo (2): khối lượng tăng (207- M)gam

=> x gam A phản ứng

→ khối lượng giảm Giải bài 12 trang 113 sgk Hóa 12 nâng cao –

%khối lượng giảm là:

Giải bài 12 trang 113 sgk Hóa 12 nâng cao –

Từ (*) và (**)

Giải bài 12 trang 113 sgk Hóa 12 nâng cao –

=> M = 65 (M là Zn)

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button