Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 2 trang 112 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 20: Báo cáo thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Bài 2 trang 112 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Để xác định tốc độ truyền âm trong không khí, ta có thể chỉ làm thí nghiệm tìm độ dài l của cột khí trong ống khí có cộng hưởng âm lần đầu, rồi tính bước sóng của âm theo công thức: α = 4l được không?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 112 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Nếu trong các thí nghiệm đã tiền hành, việc xác định bước sóng của âm chỉ dựa vào làm thí nghiệm tìm độ dài l của cột khí trong ống khí có cộng hưởng âm lần đầu, rồi tính bước sóng của âm theo công thức: λ = 4l thì sẽ không chính xác để định với các trường hợp khác.

Vì nếu chỉ làm thí nghiệm 1 lần tìm độ dài l của cột khí trong ống khi có cộng hưởng âm lần đầu bằng công thức λ = 4l thì sẽ không bao giờ có kết quả chính xác vì thực tế rất khó xác định, ta phải làm thí nghiệm rất nhiều lần, suy ra giá trị trung bình.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 20. Báo cáo thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button